Header image for Vitalis 2022

Sessions

The conference at Vitalis 2022 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme based on pre-recorded seminars. 


Register for conference | Vitalis - English

Track: Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet

Ett av inriktningsmålen i Vision e-hälsa 2025 är att medarbetare i hälso- och sjukvården och socialtjänsten har rätt information och kunskap i mötet med patienter och brukare. En viktig del av den information som behövs är den som dokumenteras kring den enskilda individen och som ska följa individen mellan olika aktörer i en personcentrerad vård och omsorg.

 

I detta spår presenteras pågående samverkan och utveckling som skapar förutsättningar för strukturerad och ändamålsenlig dokumentation och interoperabilitet. Inledningsvis beskrivs samverkan inom ramen för regionerna system för kunskapsstyrning och exempel på initiativ inom specifika områden. Socialstyrelsens arbete med grundläggande verktyg och stöd för en enhetlig och strukturerad dokumentation, presenteras med fokus på nationella informationsmängder, som kan fungera som semantisk referens. Myndigheten beskriver också ett systematiskt sätt att dokumentera omvårdnad med hjälp av ICNP (International Classification of Nursing Practice) i Snomed CT.

 

E-hälsomyndigheten presenterar processen för bedömning och beslut om vilka e-hälsospecifikationer som kan betraktas som gemensamma och nationella.

Regionrepresentanter i Sussa-samverkan berättar hur ett journalsystem ska fungera som arbetsverktyg för att skapa förutsättningar för informationsdriven vård.

Spåret erbjuder också en guidad tur i de delar av openEHR som är extra intressanta vid tillämning av svenska patientdatalagen.

Slutligen erbjuds även en introduktion till FHIR:s resurser för kunskapsstyrning och hur de kan användas för att representera bl.a. vårdflöden.

All sessions

Filters

Location

Language

Topic

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

Profile image for ICNP i Snomed CT - samverkan kring omvårdnadsterminologi
Profile image for Så kan nationella informationsmängder beskriva informationsbehov på ett enhetligt sätt.

Så kan nationella informationsmängder beskriva informationsbehov på ett enhetligt sätt.

Kristofer Johansson
Wednesday May 18, 2022 14:00 - 14:30 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Informatik/semantik, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Orientering, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Dokumentation, Juridik, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profile image for Nationella informationsmängder kan användas som utgångspunkt vid användning av olika standarder

Nationella informationsmängder kan användas som utgångspunkt vid användning av olika standarder

Kristofer Johansson
Wednesday May 18, 2022 14:30 - 15:00 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Informatik/semantik, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Nytta/effekt, Personcentrering, Dokumentation, Patientsäkerhet, Information/myndighet

Profile image for Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer – principer och kriterier för bedömning

Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer – principer och kriterier för bedömning

Manne Andersson, Vivéca Busck Håkans
Wednesday May 18, 2022 11:00 - 11:30 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Juridik, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profile image for Nationellt överenskomna beskrivningar av gemensamma informationsmängder inom patologi

Nationellt överenskomna beskrivningar av gemensamma informationsmängder inom patologi

Elham Gholami, Karin Wallis
Wednesday May 18, 2022 09:30 - 10:00 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Informatik/semantik, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Profile image for Nationellt system för kunskapsstyrning som grundplatta för informatikarbete
Profile image for Enhetlig dokumentation avseende levnadsvanor

Enhetlig dokumentation avseende levnadsvanor

Karin Ahlzén, Mats Börjesson
Wednesday May 18, 2022 09:00 - 09:30 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Informatik/semantik, Förinspelat + Live, Other, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Styrning/Förvaltning, Dokumentation, Patientsäkerhet

NI och nationella informationsmängder, för semantisk interoperabilitet

Susan Sverin
Wednesday May 18, 2022 10:30 - 11:00 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Informatik/semantik, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Styrning/Förvaltning, Dokumentation, Juridik, Patientsäkerhet, Information/myndighet

Profile image for Patientdatalagen i openEHR-baserade system

Patientdatalagen i openEHR-baserade system

Erik Sundvall
Wednesday May 18, 2022 13:30 - 14:00 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Informatik/semantik, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet

Profile image for Standardisering och strukturering av information i samverkan

Standardisering och strukturering av information i samverkan

Björn Sternhammar, Maryam Khavari, Tomas Vikdahl
Wednesday May 18, 2022 11:30 - 12:00 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Informatik/semantik, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Dokumentation

Profile image for De sex FHIR resurser du behöver för styrning och uppföljning i vården

De sex FHIR resurser du behöver för styrning och uppföljning i vården

Oskar Thunman, Sahar Andersson
Wednesday May 18, 2022 15:30 - 16:00 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Beslutsstöd, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning