Utställare

Chatta med leverantörer på Vitalis digitala utställning! Passa på att hitta produktnyheter och lösningar från +140 utställare – på deras virtuella mötesplatser! Varje dag under konferensen kan du chatta live med utställare under insatta kaffepauserUnder dessa tider finns utställare och sponsorer ”på plats” i sina digitala montrar. 

No Isolation AS Utställare

D06:12

Nordic Psychology Utställare

C00:10

Nordic Psychology (NP) is a product company within health tech, with the vision to revolutionize the future of healthcare. The team behind Nordic Psychology have substantial knowledge in psychology, tech, marketing, law and entrepreneurship. To enable the highest quality, NP is partnering with one of the world’s leading companies within VR therapy and VR development.

Nuance Communications Sweden AB Utställare

C01:49
Dragon Medical One - Säker,..., PowerMic Mobile - Mikrofonapp, Closing the gap between...

Nuance Communications erbjuder intelligenta system för ett mer naturligt sätt att arbeta med klinisk dokumentation, vilket frigör tid som vårdpersonal istället kan ägna åt sina patienter. Nuance har nyligen lanserat en molnbaserad taligenkänningslösning som använder AI för att möjliggöra för läkare att snabbare och mer flexibelt dokumentera hela patienthistorien, uppdatera journalsystem,... Läs hela

Nukute Utställare

B01:23

Nutri-Flow Utställare

B01:23

OuluHealth Utställare

C01:19

The OuluHealth ecosystem from Oulu in Finland presents a stand at which Oulu-based health & life science companies showcase their cutting-edge innovations. OuluHealth brings together various stakeholders with the aim of creating new business opportunities, boosting the health-tech business and delivering more advanced, personalised and connected health services for the benefit of the... Läs hela

Phenixid AB Utställare

C01:57

PhysioTools Oy Utställare

D04:01

Platform24 Healthcare AB Utställare

C01:55

Doktor24 Healthcare AB är en digital vårdgivare som genom att integrera digital och fysisk vård skapar en effektiv och hållbar vård med patienten i centrum. Doktor24:s digitala vårdguide ger anpassade råd samt vägleder till ett digitalt eller fysiskt läkarbesök utifrån patientens behov. Bolagets dotterbolag, Platform24 Healthcare AB utvecklar tekniska lösningar för digitalt integrerade vårdkedjor... Läs hela

Posifon AB Utställare

C02:06

Prodacapo / Ivbar | Part of LOGEX Utställare

C01:31
Costing - Aktivitetsbaserad..., Uppföljningsmodeller som..., Era - förstå era data,...

Prodacapo och Ivbar ger hälso- och sjukvården verktyg för att analysera sin data och mäta och följa upp kvalitets- och kostnadsutfall Bolagen ingår i LOGEX Group - Europas ledande leverantör av IT-lösningar för hälsoanalys. Under hösten 2020 samlas vi under det gemensamma varumärket LOGEX. LOGEX är ledande inom hälso- och sjukvårdsanalys. Vi stödjer intressenter på alla nivåer genom att... Läs hela

RoomMate AS Utställare

D06:12

Sematic AB Utställare

C04:30

SmartLiberty SA Utställare

D04:19

Socialstyrelsen Utställare

C02:16

Telenta AB Utställare

B08:72