Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Philips AB

Philips AB Utställare

C04:19

Presentation
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett ledande företag inom hälsoteknik fokuserat på att förbättra människors hälsa och att möjliggöra bättre resultat över hela hälsokedjan från en hälsosam livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och vård i hemmet. Philips avancerade teknik i kombination med kliniska kompetens såväl som konsumentinsikter gör det möjligt att leverera integrerade helhetslösningar. Philips är ledande inom bilddiagnostik, bildstyrd behandling, patientmonitorering och hälsoinformatik, såväl som inom personlig hälsa och vård i hemmet. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2019 en försäljning på 19,5 miljarder euro inom sin hälsoteknikportfölj och cirka 80 000 anställda med försäljning och tjänster i mer än 100 länder. 

Kontaktinformation

Telefon

+46 730 843283

Adress

Knarrarnäsgatan 7

164 85 Stockholm

Sverige

Representanter

Johanna Strunke Utställare

Philips AB