Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Svensk Medicinteknisk Förening

Svensk Medicinteknisk Förening Utställare

D02:20

Kontaktinformation

Telefon

+46 8 585 807 78

Adress

c/o Örebro Läns Landsting

Ledningskansliet

701 16 Örebro

Sverige

Representanter

Salvatore Capizzello Utställare

Svensk Medicinteknisk Förening