Digitale Events, die nach Ansicht des Klimaexperten wichtig sind.Digitale Events, die nach Ansicht des Klimaexperten wichtig sind.

Digitala event, en del av lösningen enligt klimatexpert

Klimatfrågan är akut och människans påverkan på klimatet är påtaglig. På daglig basis gör klimatförändringarna sig påminda och har på olika sätt kommit att ändra spelplanen för företag världen över. Mycket talar för att det är hög tid att ta de alarmerande rapporterna på allvar.

Hållbarhet är på allas läppar. Det är nödvändigt att företag inom alla branscher börjar ta ansvar för sitt klimatavtryck. Att förstå de risker som klimatförändringarna medför är det första steget i omställningen mot en mer hållbar verksamhet, men även att förstå hur sin egna verksamhets klimatpåverkan faktiskt ser ut. 

I och med pandemin förändrades spelplanen ytterligare. I eventbranschen har de digitala lösningarna varit enormt viktiga under pandemin. Utvecklingen spelar en lika vital roll ur ett miljöperspektiv. Men hur viktig är förflyttningen av våra evenemang till digitala plattformar, och varför?

Hybrida och digitala event har blivit väldigt vanligt och kommer bli vanligare. Här kommer de digitala plattformarna att spela en viktig roll, då de största utsläppskällorna minskar avsevärt, säger klimatexperten Marie Gustafsson, Principal Consultant på South Pole.

Den digitala omställningen – viktigt för både företagens och jordens framtid

South Pole hjälper företag och organisationer världen över att uppnå sina klimatmål genom innovativa lösningar och branschanpassade tjänster. De har beräknat utsläpp från fysiska event sedan långt innan covid-19 lamslog världen och har nu analyserat de digitala eventen under pandemin.

Utvecklingen av att arrangera hållbara evenemang går i riktning med att arbeta med hållbarhet generellt. Jag har ägnat många år inom klimatområdet och har arbetat på South Pole i 3,5 år. Bara på dessa år har det skett en enorm utveckling.

Den digitala omställningen har pågått under många år nu, men innan pandemin låg omställningen fortfarande runt hörnet för vissa verksamheter. Att ställa om digitalt under pandemin har varit viktigt för många företags överlevnad. Det har också varit nödvändigt på många sätt för att spara på jordens resurser. Hållbarhetsfrågorna har idag kommit att engagera på styrelsenivå, kontra för bara ett par år sedan då engagemanget såg annorlunda ut.

Idag är hållbarhetsfrågor mer förankrade på styrelsenivå än tidigare, medan det bara för några år sedan ofta var någon enstaka kämpe som drev frågan framåt. Numera är det en del av den strategiska ledningen att jobba med klimat- och hållbarhetsfrågor. Jag ser ett uppriktigt intresse och motivation från företagen och inte att det bara är ett måste. Åt det hållet måste det fortsätta och företag behöver ta ett helhetsgrepp.

Digitala eventplattformar bidrar till avsevärd minskning av de största utsläppen vid event

Både direkta och indirekta utsläpp har minskat under pandemin, när fysiska event inte har arrangerats i samma utsträckning. Nu öppnar samhället sakta upp igen och det mesta återgår till det normala. Men vad är egentligen det nya normala efter pandemin?

Detta är jätteintressant! Hybrida och digitala event har blivit väldigt vanligt och kommer att bli vanligare. Här kommer de digitala eventplattformarna att spela en viktig roll, då de största utsläppen minskar avsevärt. Att man har en konsoliderad erfarenhet av event gör det enklare att analysera och driva positiv förändring. Det ska bli Intressant att följa utvecklingen och en framtid med hybrida och digitala event.

Vissa utsläpp i samband med event är väldigt uppenbara, medan andra inte är lika givna. Vill man minska sin klimatpåverkan är det därför viktigt att göra en beräkning på sitt klimatavtryck och göra vad man kan, framförallt där de stora utsläppen ligger.

Utsläppskällorna är såklart olika för fysiska event, i jämförelse med de som sker på digital arena. Till fysiska event räknas bland annat transporter och resor för alla deltagare, vilket är den största utsläppskällan vid 90 procent av alla event och den absolut dominerande delen vi kollar på. Men även faktorer som mat till alla deltagare, aktiviteter, material med mera räknas som utsläppskällor vid de fysiska eventen.

 

Tittar man istället på digitala evenemang, så är det utsläpp från exempelvis elförbrukning från IT och servar man ska ta hänsyn. Inom IT-branschen finns bättre och lättare förutsättningar att snabbt reducera sina utsläpp genom att byta till förnybar el, jämfört med flygbranschen där det är mycket svårare att elektrifiera och använda biobränsle.

Det är lätt att prioritera att tänka miljömedvetet i det lilla om man saknar man förkunskap, som exempelvis innehållet i en goodiebag. Det är givetvis bra, men ska man göra en ordentlig beräkning på sitt klimatavtryck krävs det enligt Marie mer än så.

Så räknar man på sitt klimatavtryck inför event

Att göra en analys av klimatavtrycket vid ett specifikt event – eller för hela verksamheten – är en fundamental del för att få en ärlig bild av vilka olika utsläpp företaget har. Först då kan man adressera dem korrekt och göra en handlingsplan med rätt prioriteringar att agera utefter.

Klimatexperten Marie Gustafsson, Principal Consultant på South Pole, förklarar att man inledningsvis behöver göra en första genomgång av vad som ska göras och vad det i detalj innebär, för att därefter samla in data för respektive utsläppskälla.

Fyra tips att börja med

Till att börja med bör man gå igenom samtliga aktiviteter – såsom planeringen inför eventet, genomförandet av det och efterarbetet – för att få en överblick av vad som är planerat.

  • Hur ser det ut med resor?
  • Behöver deltagarna bo på hotell?
  • Vilka lokaler ska användas?
  • Vilka aktiviteter är planerade?
  • Vilken mat ska serveras?

Ska man därefter göra en bra beräkning får man samla in data för de delar som är viktiga. Baserat på detta är det möjligt att beräkna utsläppen. Kolla på på faktorer som:

  • Vilka sträckor som flygs och om det är ekonomi eller business
  • Hur mycket el som kommer att användas
  • Hur många måltider som kommer att serveras – eller ännu hellre hur mycket bröd som kommer att serveras.

Resorna är viktigast att räkna på och ta hänsyn till. Därför bör man tänka på var man förlägger sitt event. Beroende på land och lokal, så är vilken typ av el som används en annan viktig del att ta hänsyn till i sin beräkning. Arrangerar man istället ett digitalt event behöver man, utöver att ta hänsyn till vilken el man väljer, samla data om hur många som deltar, serverlösningar etc.

Kan man av någon anledning inte samla data, är det möjligt att använda schabloner. Då behöver man hjälp av en expert.

Boka ett möte med vår eventexpert Carola.
Nyfiken på möjligheterna med virtuella event?

Boka en kort genomgång med en av våra rådgivare.

New call-to-action