Abstracthantering

Lägg grunden till en lyckad kongress genom en strukturerad process för hantering av föreslag till programpunkter – så kallade abstract. I vår modul för abstracthantering kan du bjuda in organisationer/personer som ska lämna abstract.

Stöd för en fullgod abstractprocessen

Abstractprocessen

Standardformuläret de ska fylla i kan anpassas efter just din kongress och din process. Administratören (eller administratörerna) ser alla inkomna förslag, lägger till innehållsansvariga och recensenter, ser alla recensioner och låser förslag och publicerar godkända seminarier. Innehållsansvarig blir per automatik den person som skickar in ett abstract. Innehållsansvarig och administratör kan skicka meddelanden och dela filer med varandra i förslaget.

Recensenter kan recensera ett eller flera inkomna förslag, sätta betyg och skriva kommentarer. Alla recensenter och administratörer ser övriga recensenters betyg och kommentarer.

Ta emot recensioner av abstracten

När recensionsprocessen är klar, beslutar administratören vilka abstract som ska bli programpunkter. Godkända förslag görs klara för publicering med tid, sal och annan information. Allting mynnar sedan ut i ett snyggt presenterat schema där administratören har publicerat programmet i olika, valbara spår.

Har du ytterligare frågor kring hantering av abstract och seminarieförslag? Boka ett kort samtal med en av våra rådgivare.