Avbrutna biståndsprojekt – hur påverkas dem som bor där?

Måndag 19 april 2021 13:00 - 13:30

Föreläsare: Linda Engström

Storskaliga jordbruksinvesteringar är vanligt inom bistånd till Afrika. Linda Engström har undersökt konsekvenserna för människor på platser där projekt utlovats men aldrig förverkligats, med hjälp av en fallstudie från ett sockerplantage i Tanzania.

Arrangör(er)

Expertgruppen för biståndsanalys

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Föreläsare

Linda Engström Föreläsare

LINDA ENGSTRÖM disputerade vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) år 2018 på avhandlingen ”Development Delayed: Exploring the failure of a large-scale agricultural investment in Tanzania to deliver expected outcomes” Hennes primära forskningsintressen ligger kring frågor om landsbygdsutveckling och global miljö- och jordbrukspolitik, med fokus på jämlikhet i utnyttjande av naturresurser, relationer mellan givar- och partnerländer och effekter av privatsektorfinansierat bistånd.