Profilbild för Mats Hårsmar

Mats Hårsmar Moderator

EBA

Moderator för

Avbrutna biståndsprojekt – hur påverkas de som bor där?

Måndag 13:00 - 13:30 Globala scenen

Mats Hårsmar är biträdande kanslichef på Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Han återkom till EBA i augusti 2018, efter tre år som chargé d’affaires och biståndsråd vid svenska ambassaden i Burkina Faso. Tidigare har han varit forskare, ledare för en forskargrupp och under en kort period generaldirektör vid Nordiska Afrikainstitutet. Under perioden 2004 – 2009 tjänstgjorde han vid UD, som chef för sekretariatet och huvudsekreterare till Expertgruppen för utvecklingsfrågor, EGDI, senare som chefsanalytiker för utvecklingsfrågor. Mats ämnesbakgrund är institutionell ekonomi och statskunskap. Han har en doktorsgrad från Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för landsbygdsutveckling.