Profilbild för Malin Nystrand

Malin Nystrand Föreläsare

Roskilde universitet

Föreläsare för

Avbrutna biståndsprojekt – hur påverkas de som bor där?

Måndag 13:00 - 13:30 Globala scenen

Malin Nystrand är lärare vid Avdelningen för folkhälsa och samhällsmedicin, Göteborgs universitet samt affilierad forskare vid Centre for African Economies, vid Department of Social Science and Business, Roskilde universitet, Danmark.

Hon undervisar inom både masterprogrammet i folkhälsa och masterprogrammet i global hälsa, framför allt vad gäller sociala, politiska och ekonomiska bestämningsfaktorer för hälsa i ett globalt perspektiv, samt vad gäller kvalitativa forskningsmetoder inom folkhälsovetenskap.

Hennes nuvarande forskningsaktiviteter innebär framför allt att avsluta ett post-doc projekt om relationen mellan investerare och småbönder i storskaliga jordbruksinvesteringar i Östafrika, med huvudfokus på Uganda.

Personlig presentation
Post-doc at Roskilde University, Denmark, and Lecturer at University of Gothenburg.
Current research themes:
- Political economy of large scale investments in Africa, focusing on agriculture in Uganda
- Political economy of cash transfers in Africa, focusing on Uganda and Tanzania