Profilbild för Linda Engström

Linda Engström Föreläsare

SLU

Föreläsare för

Avbrutna biståndsprojekt – hur påverkas de som bor där?

Måndag 13:00 - 13:30 Globala scenen

Linda Engström disputerade vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) år 2018 på avhandlingen ”Development Delayed: Exploring the failure of a large-scale agricultural investment in Tanzania to deliver expected outcomes” Hennes primära forskningsintressen ligger kring frågor om landsbygdsutveckling och global miljö- och jordbrukspolitik, med fokus på jämlikhet i utnyttjande av naturresurser, relationer mellan givar- och partnerländer och effekter av privatsektorfinansierat bistånd.