Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profile image for Kan insatser mot segregation leda till diskriminering?

Kan insatser mot segregation leda till diskriminering?

Monday April 19, 2021 13:00 - 14:00 2

Exhibitor: Diskrimineringsombudsmannen

Lecturers: Christina Jönsson, Mats Hammarstedt, Ulrika Pudas
Moderator: Anna Ericsson

Diskriminering på bostadsmarknaden är en faktor som både bidrar till och upprätthåller boendesegregation. Det visar forskning. Samtidigt har DO sett att åtgärder för att minska segregation i sig kan riskera att leda till diskriminering. 

Välkommen till ett angeläget seminarium om sambanden mellan segregation och diskriminering. Under seminariet diskuteras också hur boendesegregationen kan motverkas, och vad som faktiskt krävs för att den ska minska. 

Organizer

Diskrimineringsombudsmannen

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Näringsliv

Language

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Förinspelat program

Lecturers

Christina Jönsson LecturerExhibitor

Diskrimineringsombudsmannen

jurist, Rättsenheten, diskrimineringsombudsmannen.

Mats Hammarstedt Lecturer

Linnéuniversitetet och Institutet för Näringslivsforskning.

professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och Institutet för Näringslivsforskning.

Profile image for Ulrika Pudas

Ulrika Pudas LecturerExhibitor

DELMOS

utvecklingsledare, Delegationen mot segregation.

Profile image for Anna Ericsson

Anna Ericsson Moderator

Diskrimineringsombudsmannen

utredare, utvecklings- och analysenheten, Diskrimineringsombudsmannen