Profilbild för Anna Ericsson

Anna Ericsson ModeratorUtställare

Diskrimineringsombudsmannen

Moderator för

Kan insatser mot segregation leda till diskriminering?

Måndag 13:00 - 14:00 2

Utredare, utvecklings- och analysenheten, Diskrimineringsombudsmannen

Vad kan leda till diskriminering av bostadssökande?

Onsdag 09:00 - 10:00 6

Utredare, utvecklings- och analysenheten, Diskrimineringsombudsmannen

Personlig presentation
Utredare, utvecklings- och analysenheten. Sakkunnig bostadsfrågor.

Möt mig för frågor i dag klockan 15.00-15.30.