Mats Hammarstedt Föreläsare

Linnéuniversitetet och Institutet för Näringslivsforskning.

Föreläsare för

Kan insatser mot segregation leda till diskriminering?

Måndag 13:00 - 14:00 2

Professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och Institutet för Näringslivsforskning.