Christina Jönsson FöreläsareUtställare

Diskrimineringsombudsmannen

Föreläsare för

Kan insatser mot segregation leda till diskriminering?

Måndag 13:00 - 14:00 2

Utredare, rättsenheten, Diskrimineringsombudsmannen.

Vad kan leda till diskriminering av bostadssökande?

Onsdag 09:00 - 10:00 6

Utredare, rättsenheten, Diskrimineringsombudsmannen.

Personlig presentation
Utredare, rättsenheten. Sakkunnig bostadsfrågor.

Möt mig för frågor i dag klockan 11.30-13.30.