59. Vatten, sanitet, hälsa: antibiotikaresistens och rättigheter Passed

Friday November 15, 2019 10:30 - 12:00 Operetten

Speakers: Anna Åkerblom, Isabel Frost, Lena Göransson Modigh, Åsa Bergström
Moderator: Andrea Caputo

Hur kan tillgång till vatten och sanitet, bättre användning av antibiotika och minskade föroreningar från tillverkningen bidra till kampen mot antibiotikaresistens och till allas rätt till hälsa?

Seminariet fokuserar på rätten till hälsa i produktionsländer och olika aktörers - såsom läkemedelsföretag och lagstiftares - ansvar.

Att kunna behandla infektionssjukdomar och att ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är nyckelfaktorer för hälsan. Men överanvändning av antibiotika, föroreningar från tillverkningen och bristande sanitetssystem kan bli drivkrafter för resistens, samtidigt som brist på rent vatten och hygien ökar beroendet av antibiotika. En ond cirkel som kräver åtgärder i både produktions- och konsumtionsledet.

Organizer

SIWI Swedish Water House, Swedwatch

Tags

Agenda 2030, Folkhälsa, Hållbarhet, Jämlik hälsa, Konsumtion, Miljö, Naturresurser, Sjukvård

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet, Media

Language

Svenska, English

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Anna Åkerblom Speaker

Swedwatch

Introduction: Antimicrobial Resistance and Human Rights

Isabel Frost Speaker

Center for Disease Dynamics, Economics & Policy (CDDEP)

Water and AMR in India – what is the human rights perspective? (call in from India)

Lena Göransson Modigh Speaker

Västra Götalandsregionen

Public procurement and the verification of social and environmental sustainability criteria.

Åsa Bergström Speaker

Recipharm

Antibiotics supply chain and manufacturing perspective on water, AMR and Human Rights

Andrea Caputo Moderator

SIWI

Project presentation and moderation of the session