Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

92. Strukturellt våld mot samiska traditionella marker Passed

Friday November 16, 2018 16:00 - 17:30 Presscenter

Lecturers: Josefina Skerk, Katarina Inga, Katri Linna, Niila Inga

Urfolkens rättigheter har ett starkt skydd i internationell rätt. Kopplingen mellan naturskydd och urfolkens traditionella kultur och näringar är väl känd. I FN-konventionen om biologisk mångfald ses just den kunskap som urfolken besitter, som ett sätt att hindra den eskalerande miljöförstöringen. Samtidigt har dock de mark- och vattenområden som urfolken nyttjar, i allt större utsträckning utsatts för exploatering med långtgående negativ påverkan för både naturen och urfolkens levnadsförutsättningar. Detta gäller i hög grad även Sverige och det samiska folket, en utveckling som lett till allt allvarligare konsekvenser. 

Vart är vi på väg idag? 

 

Experter i urfolksrätt och naturskydd redogör för kopplingen och situationen idag samt beskriver hur situationen i Sverige ser ut i en internationell jämförelse.

Organizer

Civil Rights Defenders, Naturskyddsföreningen

Tags

Diskriminering
Mänskliga rättigheter
Naturresurser
Strukturellt våld
Urfolk

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Josefina Skerk Lecturer

Civil Right Defenders

Samisk sakkunnig

Katarina Inga Lecturer

renskötare och biolog

Katri Linna Lecturer

Civil Rights Defenders

Senior Legal Advisor, Civil Rights Defenders

Niila Inga Lecturer

Svenska Samernas Riksförbund

ordförande Svenska Samernas Riksförbund