Josefina Skerk Föreläsare

Civil Right Defenders

Föreläsare för

92. Strukturellt våld mot samiska traditionella marker

Fredag 16:00 - 17:30 Presscenter

Samisk sakkunnig