Niila Inga Föreläsare

Svenska Samernas Riksförbund

Föreläsare för

92. Strukturellt våld mot samiska traditionella marker

Fredag 16:00 - 17:30 Presscenter

ordförande Svenska Samernas Riksförbund