Katri Linna Föreläsare

Civil Rights Defenders

Föreläsare för

92. Strukturellt våld mot samiska traditionella marker

Fredag 16:00 - 17:30 Presscenter

Senior Legal Advisor, Civil Rights Defenders