Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

92. Strukturellt våld mot samiska traditionella marker Har passerat

Fredag 16 november 2018 16:00 - 17:30 Presscenter

Föreläsare: Josefina Skerk, Katarina Inga, Katri Linna, Niila Inga

Urfolkens rättigheter har ett starkt skydd i internationell rätt. Kopplingen mellan naturskydd och urfolkens traditionella kultur och näringar är väl känd. I FN-konventionen om biologisk mångfald ses just den kunskap som urfolken besitter, som ett sätt att hindra den eskalerande miljöförstöringen. Samtidigt har dock de mark- och vattenområden som urfolken nyttjar, i allt större utsträckning utsatts för exploatering med långtgående negativ påverkan för både naturen och urfolkens levnadsförutsättningar. Detta gäller i hög grad även Sverige och det samiska folket, en utveckling som lett till allt allvarligare konsekvenser. 

Vart är vi på väg idag? 

 

Experter i urfolksrätt och naturskydd redogör för kopplingen och situationen idag samt beskriver hur situationen i Sverige ser ut i en internationell jämförelse.

Arrangör(er)

Civil Rights Defenders, Naturskyddsföreningen

Taggar

Diskriminering
Mänskliga rättigheter
Naturresurser
Strukturellt våld
Urfolk

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Josefina Skerk Föreläsare

Civil Right Defenders

Samisk sakkunnig

Katarina Inga Föreläsare

renskötare och biolog

Katri Linna Föreläsare

Civil Rights Defenders

Senior Legal Advisor, Civil Rights Defenders

Niila Inga Föreläsare

Svenska Samernas Riksförbund

ordförande Svenska Samernas Riksförbund