Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Leave no one behind - svenskt bistånd i kris och konflikt

Leave no one behind - svenskt bistånd i kris och konflikt Har passerat

Torsdag 15 november 2018 10:30 - 11:00 Globala scenen

Talare: Annika Otterstedt, Klas Bjurström
Moderator: Anna Blücher

Det viktigaste åtagandet i Agenda 2030 är att ”ingen ska lämnas utanför” - att inget av agendans 17 mål kan anses vara uppfyllt om det inte är uppfyllt för ALLA. När världens ledare antog Agenda 2030 lovade de att sträva efter att nå dem som är längst ifrån först.

”Leave no one behind” handlar om att utrota all form av extrem fattigdom, minska ojämlikheter och bekämpa diskriminering. Åtagandet har ett särskilt fokus på de fattigaste och mest utsatta - dem som ofta är svårast att nå. Människor i kris eller konflikt löper hög risk att lämnas utanför. Idag lever ca 1,8 miljarder människor i sviktande stater och fattigdom är i ökad utsträckning koncentrerad till dessa kontexter. År 2030 riskerar andelen av världens fattigaste som lever i sköra kontexter ha ökat till mer än 80 procent, om vi inte agerar.

Hur bidrar svenskt bistånd till att åtagandet om att ingen ska lämnas utanför uppfylls? Når biståndet de mest utsatta i sviktande och konfliktdrabbade länder? Annika Otterstedt från Sida och Klas Bjurström från Svenska Afghanistankommittén samtalar om bistånd i kris och konflikt.

Arrangör(er)

Forum Syd

Taggar

Krig- och konfliktzoner
Agenda 2030
Konflikt
Mänskliga rättigheter
Ojämlikhet

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Profilbild för Annika Otterstedt

Annika Otterstedt Talare

Sida

Annika Otterstedt är biträdande avdelningschef för Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd på Sida och har innan dess varit biståndsråd på svenska ambassaden i Colombia.

Klas Bjurström Talare

Svenska Afghanistankommittén

Klas Bjurström är handläggare för strategisk ledning på Svenska Afghanistankommittén.

Profilbild för Anna Blücher

Anna Blücher Moderator

Forum Syd

Anna Blücher är policyrådgivare på Forum Syd där hon arbetar med biståndspolitiska frågor och Agenda 2030.