Header image for Skolforum 2016

Exhibitors

Filters

Category

Profile image for Litteraturbanken

Litteraturbanken Exhibitor

C09:30
Läromedel, Skönlitteratur

Profile image for LO

LO Exhibitor

C06:05
Läromedel, Fackliga organisationer/försäkringar/lärarföreningar etc, Inredning/arbetsmiljö, Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Profile image for NTA Skolutveckling

NTA Skolutveckling Exhibitor

C02:08
Kompetensutveckling/Universitet/högskolor

Profile image for Statistiska Centralbyrån SCB
Profile image for Natur & Kultur

Natur & Kultur Exhibitor

C05:21
Läromedel, Facklitteratur, Material till förskola, Kompetensutveckling/Universitet/högskolor, Specialpedagogik

Profile image for Svenska Star for Life

Svenska Star for Life Exhibitor

C04:35
Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Profile image for Svenska Läromedel

Svenska Läromedel Exhibitor

C09:24
Läromedel

Profile image for SICA Läromedel/Smartkids
Profile image for Lärarnas A-kassa

Lärarnas A-kassa Exhibitor

C11:33
Fackliga organisationer/försäkringar/lärarföreningar etc

Profile image for Lärares yrkesetik
Profile image for Only For Heroes AB

Only For Heroes AB Exhibitor

C08:39
Läromedel, Material till förskola, Specialpedagogik

Profile image for Staples

Staples Exhibitor

C10:33
Material till förskola, Inredning/arbetsmiljö, Specialpedagogik, Sport- och lek

Profile image for Sagitta Pedagog AB

Sagitta Pedagog AB Exhibitor

C03:13
Läromedel

Profile image for Studentlitteratur AB

Studentlitteratur AB Exhibitor

C06:20
Läromedel, Material till förskola, Kompetensutveckling/Universitet/högskolor, Specialpedagogik

Profile image for Promas AB

Promas AB Exhibitor

C09:03

Profile image for Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade Exhibitor

C06:36
Myndigheter inom skola, Specialpedagogik

Profile image for Majemaförlaget

Majemaförlaget Exhibitor

C07:20
Läromedel

Profile image for NE Nationalencyklopedin AB

NE Nationalencyklopedin AB Exhibitor

C05:10
Läromedel, Material till förskola

Profile image for Stiftelsen Expo

Stiftelsen Expo Exhibitor

C04:40
Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Profile image for Hjärta mjölk

Hjärta mjölk Exhibitor

C02:33
Läromedel, Material till förskola

Profile image for Pedagoto

Pedagoto Exhibitor

C03:07
Läromedel, Material till förskola, Specialpedagogik

Profile image for Stamningsförbundet

Stamningsförbundet Exhibitor

C11:35
Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Profile image for Skolinspektionen

Skolinspektionen Exhibitor

C09:10
Myndigheter inom skola

Profile image for Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Exhibitor

C07:09
Kompetensutveckling/Universitet/högskolor, Specialpedagogik

Profile image for Skolverket

Skolverket Exhibitor

C10:13
Myndigheter inom skola

Profile image for Teskedsorden

Teskedsorden Exhibitor

C04:37
Läromedel, Skönlitteratur, Kultur, Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Profile image for Tomsing HB

Tomsing HB Exhibitor

C07:40
Läromedel, Facklitteratur, Material till förskola, Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Profile image for Tage Granit

Tage Granit Exhibitor

C04:42
Kultur, Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Profile image for Moment Psykologi AB

Moment Psykologi AB Exhibitor

C04:33
Kompetensutveckling/Universitet/högskolor, Specialpedagogik, Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Profile image for Schoolido

Schoolido Exhibitor

C05:37
Läromedel, Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard, Specialpedagogik

Profile image for Optolexia AB

Optolexia AB Exhibitor

C06:06
Specialpedagogik

Profile image for Sanoma Utbildning

Sanoma Utbildning Exhibitor

C05:11
Läromedel, Specialpedagogik

Profile image for Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF)

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) Exhibitor

C03:20
Läromedel, Facklitteratur, Fackliga organisationer/försäkringar/lärarföreningar etc, Myndigheter inom skola, Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Profile image for Quirkbot AB

Quirkbot AB Exhibitor

C03:11
Läromedel, Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard

Profile image for Lyres Eko AB

Lyres Eko AB Exhibitor

C05:02
Material till förskola