Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för NTA Skolutveckling

NTA Skolutveckling Utställare

C02:08

Kategori

Kompetensutveckling/Universitet/högskolor

Presentation
NTA är ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap, teknik och matematik. Programmet vänder sig till skolans huvudmän; kommuner och fristående skolor/förskolor, och erbjuder teman som bygger på ett eller fler av ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik.
Varje tema omfattar en utbildning, en lärarhandledning och materiel för ett frågebaserat, laborativt arbetssätt. Utbildningen, och arbetet med teman tillsammans med förskolebarn och grundskoleelever, är ett led i lärares/pedagogers kompetensutveckling och fungerar samtidigt som ett stöd i barnens och elevernas lärande. NTA strävar också efter samverkan med högre utbildning och lokalt näringsliv för att stimulera lokalt utvecklingsarbete och fördjupad kompetensutveckling.

Kontaktinformation

Telefon

08-673 95 21

Adress

c/o Kungliga Vetenskapsakademien

Box 50005

104 05 Stockholm

Sverige

Representanter

Anna Finney Utställare

Assistent
NTA Skolutveckling

Bengt Nilsson Utställare

VD
NTA Skolutveckling

Gunnel Petterson Utställare

NTA Skolutveckling

Jan Isaksson Utställare

NTA Skolutveckling

Marja Andersson Utställare

Verksamhetschef
NTA Skolutveckling