Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Stamningsförbundet

Stamningsförbundet Utställare

C11:35

Kategori

Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation
Stamningsförbundet arbetar för att förbättra situationen för personer som stammar, genom att:

• sprida information om stamning.

• arbeta intressepolitiskt för att personer som stammar ska bli fullt delaktiga i samhället.

• stödja stammande personer som vill förbättra sin kommunikationsförmåga.

• erbjuda mötesplatser och nätverk för personer som stammar och andra intresserade.

• främja de lokala stamningsföreningarna.

Kontaktinformation

Telefon

08-97 60 90

Adress

Box 1386

172 27 Sundbyberg

Sverige

Representanter

Anna Eklöf Utställare

Stamningsförbundet

Gun Ahlm Utställare

Vice ordförande
Stamningsförbundet

Profilbild för Johan Jarl

Johan Jarl Utställare

Kanslichef
Stamningsförbundet

Patrique Rönngren Utställare

Stamningsförbundet

Stefan Eriksson Utställare

Stamningsförbundet