Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Befolkningsdata/population based health

Det är fortsatt lång väg kvar till att nå den nationella folkhälsopolitikens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det finns påtagliga skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper och mellan geografiska områden. Dagens hälsoutmaningar kan mötas på ett mer träffsäkert sätt genom ett systematiskt användande av olika datakällor.

Spåret genomförs genom workshops som gemensamt sätter fokus på befolkningsdata och hur den kan användas för ett utvecklat och träffsäkert förebyggande arbete. Vi belyser både ett kommun- och regionperspektiv, även hur samverkansformerna kan utvecklas.


Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Precisionshälsa – rikta resurserna där de bäst behövs

Precisionshälsa – rikta resurserna där de bäst behövs

Agneta Cederström, Carina Persson, Daniel Öhman, Malin Ahrne, Ulf Strömberg, Jesper Ekberg
Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 15:00 F1
Befolkningsdata/population based health, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Informationssäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Fler friska levnadsår – en nyckel för att klara kompetensförsörjningen

Fler friska levnadsår – en nyckel för att klara kompetensförsörjningen

Camilla Jägerving Isaksson, Josephine Garpsäter, Maria Hansson, Shadan Ghafouri, Jesper Ekberg
Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 17:00 F1
Befolkningsdata/population based health, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Användbarhet