Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Införande / Förändringsledning

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Gyrocardiography technology changing the landscape of virtual cardiac care

Gyrocardiography technology changing the landscape of virtual cardiac care

Juuso Blomster
Onsdag 24 maj 2023 16:30 - 17:00 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Presentation, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Municipal support and adoption of digital health services

Municipal support and adoption of digital health services

Andres Mellik
Onsdag 24 maj 2023 16:00 - 16:30 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Panel, Inspiration, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Kommun, Test/validering, Appar, Användbarhet

Profilbild för G_NIUS

G_NIUS

Isabelle ZABLIT-SCHMITZ
Onsdag 24 maj 2023 13:30 - 14:00 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning

Profilbild för How wearables will transform eHealth

How wearables will transform eHealth

Wojciech Borkowski
Onsdag 24 maj 2023 08:30 - 09:00 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Profilbild för Framtidens materialförsörjning

Framtidens materialförsörjning

Mikael Öberg, Per Bröms
Torsdag 25 maj 2023 13:00 - 13:30 A2
Införande / Förändringsledning, Svenska, Enbart på plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Kommun

Profilbild för French Health Data Hub

French Health Data Hub

Isabelle ZABLIT-SCHMITZ
Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 16:00 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Presentation, Verktyg för implementering, Fördjupning, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Innovativ/forskning

Profilbild för Virtuella avdelningar - inneliggande akutsjukvård i hemmet

Virtuella avdelningar - inneliggande akutsjukvård i hemmet

Henrik Bjärtun
Införande / Förändringsledning, Svenska, Enbart digitalt, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Innovativ/forskning

Profilbild för Why need a EU strategy to improve digital empowerment for active healthy living of citizens and limit health inequalities in Europe? On behalf of the IDEAHL-Consortium

Why need a EU strategy to improve digital empowerment for active healthy living of citizens and limit health inequalities in Europe? On behalf of the IDEAHL-Consortium

Beatrice Avagnina, Diana Schack Thoft, Kerryn Butler-Henderson, Marta Pisano González, Sarah Wamala-Andersson, Matt Richardson
Onsdag 24 maj 2023 11:00 - 12:00 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Utökad, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Personcentrerad vård till alla, till en rimlig kostnad – hur når vi dit?

Personcentrerad vård till alla, till en rimlig kostnad – hur når vi dit?

Johan Gustafsson, Lasse Parvinen
Torsdag 25 maj 2023 11:00 - 11:30 A2
Införande / Förändringsledning, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling

Profilbild för Kniven på strupen - det är då vi tar de stora kliven

Kniven på strupen - det är då vi tar de stora kliven

Pelle Persson, Veronica Arthurson
Torsdag 25 maj 2023 13:30 - 14:00 A2
Införande / Förändringsledning, Svenska, Enbart på plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Hälsodigitalen, ett år senare!

Hälsodigitalen, ett år senare!

Anders Wink
Torsdag 25 maj 2023 09:30 - 10:00 A2
Införande / Förändringsledning, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Change management: the power of herd behaviour and viral change

Change management: the power of herd behaviour and viral change

Marieke Kessels
Onsdag 24 maj 2023 09:30 - 10:00 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet

Profilbild för Re-engineering, Digitising and Automating Healthcare Processes – Experiences from the NHS

Re-engineering, Digitising and Automating Healthcare Processes – Experiences from the NHS

Fredrik Roxhage, Jake Arnold-Forster, Marc Farr
Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 13:30 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Den nya eran av evidensgenerering och förtroende för sjukvården – frigör den fulla potentialen i modern teknik

Den nya eran av evidensgenerering och förtroende för sjukvården – frigör den fulla potentialen i modern teknik

Carl Björholt, Cathrin Jung, Marianne Larsson, Micael Gustafsson
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 11:15 F-Expo
Införande / Förändringsledning, Svenska, Livesänd, Panel, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Test/validering, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för Digital ingång, Part 2,  Region Västernorrland blickar framåt

Digital ingång, Part 2, Region Västernorrland blickar framåt

Jonas Bylund, Sara Johansson
Torsdag 25 maj 2023 09:00 - 09:30 A2
Införande / Förändringsledning, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Hur gör man en sjuksköterske organisation innovationsredo och hur har vi valt att gå vidare? Development of the Innovation Readiness Inventory tool

Hur gör man en sjuksköterske organisation innovationsredo och hur har vi valt att gå vidare? Development of the Innovation Readiness Inventory tool

Caroline Kevin, Gerhard Bothma, Sara Schulz
Onsdag 24 maj 2023 14:00 - 15:00 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Utökad, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning

Profilbild för Digitala ingångar till vård och omsorg

Digitala ingångar till vård och omsorg

Gustav Rålenius
Torsdag 25 maj 2023 08:30 - 09:00 A2
Införande / Förändringsledning, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Digital Therapies and Health Data Innovation

Digital Therapies and Health Data Innovation

Francis D'Silva, Jan Wemmel
Onsdag 24 maj 2023 09:00 - 09:30 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Personcentrering, Appar

Profilbild för Hur fasen får man alla viktiga förutsättningar för framgångsrik digitalisering på plats som en helhet?

Hur fasen får man alla viktiga förutsättningar för framgångsrik digitalisering på plats som en helhet?

Jonas Bylund, Sandra Nilsson, Sofie Lidehäll, Yvonne Stensson
Onsdag 24 maj 2023 16:30 - 17:00 F-Expo
Införande / Förändringsledning, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för The Centre for Preventive Care – What are the pros and cons of a healthcare system build on prediction and prevention?

The Centre for Preventive Care – What are the pros and cons of a healthcare system build on prediction and prevention?

Maria Stockhaus, Pomme van Hoof
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 11:00 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering, Innovativ/forskning, Etik