Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Northern Excellence in Online Records

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Sessionen "Northern Excellence in Online Records" från NORDeHEALTH-forskarna

Sessionen "Northern Excellence in Online Records" från NORDeHEALTH-forskarna

Isabella Scandurra, Rose-Mharie Åhlfeldt, Åsa Cajander
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 10:35 F2
Northern Excellence in Online Records, Nordiskt fokus, English, Enbart på plats, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för NORDeHEALTH Summary of a Patient Survey in 4 countries

NORDeHEALTH Summary of a Patient Survey in 4 countries

Anna Kharko, Maria Hägglund, Hanife Rexhepi
Onsdag 24 maj 2023 10:35 - 10:55 F2
Northern Excellence in Online Records, Nordiskt fokus, English, Enbart på plats, Annat

Profilbild för NORDeHEALTH online mental health records across 4 Countries

NORDeHEALTH online mental health records across 4 Countries

Annika Bärkås, Bo Wang, Hanife Rexhepi
Onsdag 24 maj 2023 10:55 - 11:15 F2
Northern Excellence in Online Records, Nordiskt fokus, English, Enbart på plats, Annat, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Utbildning (utbildningsbevis), Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet

Profilbild för NORDeHEALTH Usability of national patient portals in Finland, Estonia, Norway, and Sweden

NORDeHEALTH Usability of national patient portals in Finland, Estonia, Norway, and Sweden

Maedeh Ghorbanian Zolbin, Saija Simola, Anna Kharko
Onsdag 24 maj 2023 11:15 - 11:35 F2
Nordiskt fokus, Northern Excellence in Online Records, English, Förinspelat + På plats, Annat, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering, Användbarhet

Profilbild för NORDeHEALTH Patients’ Input to Electronic Health Records – Opportunities and Challenges in Estonia

NORDeHEALTH Patients’ Input to Electronic Health Records – Opportunities and Challenges in Estonia

Hedvig Soone, Helen Staak, Anna Kharko
Onsdag 24 maj 2023 11:35 - 11:55 F2
Nordiskt fokus, Northern Excellence in Online Records, English, Enbart på plats, Annat, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för What’s next in NORDeHEALTH?

What’s next in NORDeHEALTH?

Isabella Scandurra, Maria Hägglund, Rose-Mharie Åhlfeldt
Onsdag 24 maj 2023 11:55 - 12:00 F2
Northern Excellence in Online Records, Nordiskt fokus, English, Enbart på plats, Panel, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet