Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Att göra det svåra enklare –  Om att införa befolkningsbaserad testning för prostatacancer

Att göra det svåra enklare – Om att införa befolkningsbaserad testning för prostatacancer

Lisa Jelf Eneqvist
Torsdag 25 maj 2023 13:30 - 14:00 A6
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Styrning/Förvaltning

Profilbild för Stockholms införande av pilot för lungcancerscreening

Stockholms införande av pilot för lungcancerscreening

Nina Markholm Nordgren, Ulrica Sporre, Vitali Grozman
Torsdag 25 maj 2023 14:00 - 14:30 A6
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering