Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Digitalisering i en orolig tid

Fler och fler av samhällets processer blir digitala. Digitaliseringen förenklar för både invånare och medarbetare, och många gånger kan data hanteras säkrare i digital form än på papper. Men digitala processer kan också slås ut av allt från vanliga strömavbrott och snökaos till angrepp av främmande makt. Ibland orsakas eller förvärras kriser också av att säkerheten i datahanteringen brister. I detta spår frågar vi oss vilka risker som finns, särskilt i komplexa system, och vi pratar om vilka säkerhets- och reservrutiner vården och omsorgen har. 

Hur ser beroendena mellan olika aktörer ut, och hur påverkar det att många aktörer är inblandade? Hur ser beredskapen ut, vad behöver vi göra tillsammans, och vad kan vi lära av andra branscher? Med ett krig i vår närhet och ett försämrat säkerhetsläge även i Sverige blir frågor som dessa allt viktigare för oss alla. 


Moderator: Helena Palm

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Den lilla och stora kommunens resa i informationssäkerhet

Den lilla och stora kommunens resa i informationssäkerhet

Aina Bleikvassli, Shadan Ghafouri
Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:00 A6
Digitalisering i en orolig tid, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Kommun

Profilbild för Digitaliseringens risker i hälso- och sjukvård

Digitaliseringens risker i hälso- och sjukvård

Daniel Eidenskog
Tisdag 23 maj 2023 14:30 - 15:00 A6
Digitalisering i en orolig tid, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Hur ser Socialstyrelsen på digitaliseringen utifrån sitt sektorsansvar för beredskap?

Hur ser Socialstyrelsen på digitaliseringen utifrån sitt sektorsansvar för beredskap?

Niklas Eklöf, Taha Alexandersson, Helena Palm
Tisdag 23 maj 2023 16:30 - 17:00 A6
Digitalisering i en orolig tid, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Krisberedskap -  Tänka snabbt och Långsamt

Krisberedskap - Tänka snabbt och Långsamt

Torsten Bernström
Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 14:00 A6
Digitalisering i en orolig tid, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Säkerhet i sociotekniska system

Säkerhet i sociotekniska system

Fredrik Ström
Tisdag 23 maj 2023 16:00 - 16:30 A6
Digitalisering i en orolig tid, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Styrning/Förvaltning, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet

Profilbild för Säker leverantörskedja

Säker leverantörskedja

Jonas Nilsson
Tisdag 23 maj 2023 14:00 - 14:30 A6
Digitalisering i en orolig tid, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Informationssäkerhet

Profilbild för Utmaningar och samarbetsbehov för ett säkert och kontinuerligt receptflöde

Utmaningar och samarbetsbehov för ett säkert och kontinuerligt receptflöde

Carina Olsson, Lisa Knutsson Fröjd, Victoria Throfast, Helena Palm
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 13:30 A6
Digitalisering i en orolig tid, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Patientsäkerhet, Informationssäkerhet