Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Införande / Förändringsledning

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Vad är den faktiska effekten av digitala verktyg på arbetsmiljön?

Vad är den faktiska effekten av digitala verktyg på arbetsmiljön?

Gudbjörg Erlingsdóttir, Anna-Karin Edstedt Bonamy
Onsdag 24 maj 2023 08:30 - 09:00 F-Expo
Införande / Förändringsledning, Svenska, Livesänd, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning

Profilbild för How wearables will transform eHealth

How wearables will transform eHealth

Wojciech Borkowski
Onsdag 24 maj 2023 08:30 - 09:00 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Profilbild för Sluta digitalisera dåliga processer

Sluta digitalisera dåliga processer

Max Herulf
Onsdag 24 maj 2023 09:00 - 09:30 F-Expo
Införande / Förändringsledning, Svenska, Livesänd, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Digital Therapies and Health Data Innovation

Digital Therapies and Health Data Innovation

Francis D'Silva, Jan Wemmel
Onsdag 24 maj 2023 09:00 - 09:30 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Personcentrering, Appar

Profilbild för Hur förändringsledning skapar bättre tillgänglighet och bättre arbetsmiljö

Hur förändringsledning skapar bättre tillgänglighet och bättre arbetsmiljö

Maria Malmström, Pernilla Sandquist
Onsdag 24 maj 2023 09:30 - 10:00 F-Expo
Införande / Förändringsledning, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning

Profilbild för Change management: the power of herd behaviour and viral change

Change management: the power of herd behaviour and viral change

Marieke Kessels
Onsdag 24 maj 2023 09:30 - 10:00 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet

Profilbild för Den nya eran av evidensgenerering och förtroende för sjukvården – frigör den fulla potentialen i modern teknik

Den nya eran av evidensgenerering och förtroende för sjukvården – frigör den fulla potentialen i modern teknik

Carl Björholt, Cathrin Jung, Marianne Larsson, Micael Gustafsson
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 11:15 F-Expo
Införande / Förändringsledning, Svenska, Livesänd, Panel, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Test/validering, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för The Centre for Preventive Care – What are the pros and cons of a healthcare system build on prediction and prevention?

The Centre for Preventive Care – What are the pros and cons of a healthcare system build on prediction and prevention?

Maria Stockhaus, Pomme van Hoof
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 11:00 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering, Innovativ/forskning, Etik

Profilbild för Why need a EU strategy to improve digital empowerment for active healthy living of citizens and limit health inequalities in Europe? On behalf of the IDEAHL-Consortium

Why need a EU strategy to improve digital empowerment for active healthy living of citizens and limit health inequalities in Europe? On behalf of the IDEAHL-Consortium

Beatrice Avagnina, Diana Schack Thoft, Kerryn Butler-Henderson, Marta Pisano González, Sarah Wamala-Andersson, Matt Richardson
Onsdag 24 maj 2023 11:00 - 12:00 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Utökad, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för När ingen längre dör av cancer

När ingen längre dör av cancer

Anders Ekholm, Ina Caesar
Onsdag 24 maj 2023 11:15 - 12:00 F-Expo
Införande / Förändringsledning, Svenska, Livesänd, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för Utredning kring digitala vårdgivare inom primärvården

Utredning kring digitala vårdgivare inom primärvården

Björn Eriksson
Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 13:30 F-Expo
Införande / Förändringsledning, Svenska, Livesänd, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Juridik, Information/myndighet

Profilbild för Re-engineering, Digitising and Automating Healthcare Processes – Experiences from the NHS

Re-engineering, Digitising and Automating Healthcare Processes – Experiences from the NHS

Fredrik Roxhage, Jake Arnold-Forster, Marc Farr
Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 13:30 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Sverige nya eHälso landskap tar form i regionerna

Sverige nya eHälso landskap tar form i regionerna

Boel Mörck, Johannes Hörnberg, Patrik Hemming, Boubou Hallberg, Ingela Lidén
Onsdag 24 maj 2023 13:30 - 14:15 F-Expo
Införande / Förändringsledning, Svenska, Livesänd, Panel, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Informationssäkerhet, Användbarhet

Profilbild för G_NIUS

G_NIUS

Isabelle ZABLIT-SCHMITZ
Onsdag 24 maj 2023 13:30 - 14:00 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning

Profilbild för Hur gör man en sjuksköterske organisation innovationsredo och hur har vi valt att gå vidare? Development of the Innovation Readiness Inventory tool

Hur gör man en sjuksköterske organisation innovationsredo och hur har vi valt att gå vidare? Development of the Innovation Readiness Inventory tool

Caroline Kevin, Gerhard Bothma, Sara Schulz
Onsdag 24 maj 2023 14:00 - 15:00 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Utökad, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning

Profilbild för Ny målbild för 1177 – vilka blir effekterna för invånare och vårdgivare?

Ny målbild för 1177 – vilka blir effekterna för invånare och vårdgivare?

Anna Strömblad, Pia Lundbom, Sofie Zetterström
Onsdag 24 maj 2023 14:15 - 15:00 F-Expo
Införande / Förändringsledning, Svenska, Livesänd, Annat, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Förändringen fastnar i pilotfasen och befintliga arbetssätt, när vi inte får ut effekt i vården med stöd av befintlig teknik

Mats Sedlacek, Nasim Farrokhnia
Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 16:00 F-Expo
Införande / Förändringsledning, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning

Profilbild för French Health Data Hub

French Health Data Hub

Isabelle ZABLIT-SCHMITZ
Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 16:00 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Presentation, Verktyg för implementering, Fördjupning, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Innovativ/forskning

Profilbild för Förändringsledning vid digital transformering

Förändringsledning vid digital transformering

Ulf Österstad
Onsdag 24 maj 2023 16:00 - 16:30 F-Expo
Införande / Förändringsledning, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Styrning/Förvaltning

Profilbild för Municipal support and adoption of digital health services

Municipal support and adoption of digital health services

Andres Mellik
Onsdag 24 maj 2023 16:00 - 16:30 F3
Införande / Förändringsledning, English, Livesänd, Panel, Inspiration, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Kommun, Test/validering, Appar, Användbarhet