Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Omvårdnadsinformatik

Spåret Omvårdnadsinformatik ger kunskaper och mötesplatser för användningsområden för eHälsa, olika eHälsointerventioner och implementering av eHälsoinitiativ inom hälso- och sjukvården både utifrån ett vårdgivar- och vårdtagarsammanhang med fokus på omvårdnad.

Alla som arbetar i hälso- och sjukvården har två jobb: att göra det ordinarie arbetet och jobbet att utveckla detta arbete och system man arbetar i.

Omvårdnad syftar till att hjälpa en person att planera och genomföra handlingar som hör till det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa/friskhet, förebygga ohälsa/sjukdom samt återställa och bevara hälsa/friskhet. Informatik är en kärnkompetens för sjuksköterskor.

De sex kärnkompetenserna utgör en grund för professionen. Dessa sex är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Således jämställs omvårdnadsinformatik med exempelvis säker- och evidensbaserad vård.

Omvårdnadsinformatik omfattar kunskap om insamling, bearbetning, presentation, kommunikation och all slags hantering av data, information och kunskap.

Spåret är planerat tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening.

Mer informatik hittar du i spåret Informatik/semantik

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Pedagogisk beskrivning av ICNP som del av Snomed CT

Jan Florin
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 11:00 A2
Omvårdnadsinformatik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Studerande, Vårdpersonal, Dokumentation, Användbarhet

Profilbild för Användning och nytta med ICNP i Snomed CT för dokumentation och uppföljning av omvårdnad

Användning och nytta med ICNP i Snomed CT för dokumentation och uppföljning av omvårdnad

Erica Culp, Jan Florin
Tisdag 23 maj 2023 11:00 - 12:00 A2
Omvårdnadsinformatik, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Verktyg för implementering, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för ICNP och beslutsstöd för SSK i journalen, praktiska exempel från Region Skåne

ICNP och beslutsstöd för SSK i journalen, praktiska exempel från Region Skåne

Agnetha Perlkvist
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 13:30 A2
Omvårdnadsinformatik, Svenska, Förinspelat + På plats, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Dokumentation, Patientsäkerhet

Mappning av regionalt framtagna vårdplaner mot ICNP och Snomed CT

Catrin Björvell, Henna Haapa Hybinette
Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 14:00 A2
Omvårdnadsinformatik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Dokumentation

Profilbild för Lärdomar från arbetet kring framtagandet av en regionalt överenskommen terminologi för dokumentation av in- och utfarter

Lärdomar från arbetet kring framtagandet av en regionalt överenskommen terminologi för dokumentation av in- och utfarter

Henna Haapa Hybinette, Jenny Holmström, Sofia Lång Janstad
Tisdag 23 maj 2023 14:00 - 14:30 A2
Omvårdnadsinformatik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Dokumentation, Användbarhet

Profilbild för Utveckling av perioperativ omvårdnad genom nationellt kvalitetsregister

Utveckling av perioperativ omvårdnad genom nationellt kvalitetsregister

Ida-Linnéa Böregård, Jenny Persson
Tisdag 23 maj 2023 14:30 - 15:00 A2
Omvårdnadsinformatik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Patientsäkerhet

Profilbild för ICNP i kommunal verksamhet

ICNP i kommunal verksamhet

Tyra E O Graaf
Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:00 A2
Omvårdnadsinformatik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Personcentrering, Kommun, Dokumentation, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Praktiskt exempel på hur e-hälsospecifikationer kan användas i framtagning av statistik och verksamhetsuppföljning

Praktiskt exempel på hur e-hälsospecifikationer kan användas i framtagning av statistik och verksamhetsuppföljning

Agica Reiser, Yvonne Eriksson
Tisdag 23 maj 2023 16:00 - 16:30 A2
Omvårdnadsinformatik, Svenska, Enbart på plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Användbarhet

Profilbild för Kommun och regiongemensamt core set för svårläkta sår

Kommun och regiongemensamt core set för svårläkta sår

Helle Sörensen
Tisdag 23 maj 2023 16:30 - 17:00 A2
Omvårdnadsinformatik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Styrning/Förvaltning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Patientsäkerhet