Header image for Vitalis 2023

Sessions

The conference at Vitalis 2023 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme.


Register for conference | Vitalis - English

Track: Befolkningsdata/population based health

Det är fortsatt lång väg kvar till att nå den nationella folkhälsopolitikens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det finns påtagliga skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper och mellan geografiska områden. Dagens hälsoutmaningar kan mötas på ett mer träffsäkert sätt genom ett systematiskt användande av olika datakällor.

Spåret genomförs genom workshops som gemensamt sätter fokus på befolkningsdata och hur den kan användas för ett utvecklat och träffsäkert förebyggande arbete. Vi belyser både ett kommun- och regionperspektiv, även hur samverkansformerna kan utvecklas.


All sessions

Filters

Location

Topic

Language

Seminar type

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

Conference

Profile image for Precisionshälsa – rikta resurserna där de bäst behövs

Precisionshälsa – rikta resurserna där de bäst behövs

Agneta Cederström, Carina Persson, Daniel Öhman, Malin Ahrne, Ulf Strömberg, Jesper Ekberg
Wednesday May 24, 2023 13:00 - 15:00 F1
Befolkningsdata/population based health, Swedish, On site only, Workshop, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Patient centration, Management, Innovation/research, Follow-up/Report of current status, Information security, Usability

Profile image for Fler friska levnadsår – en nyckel för att klara kompetensförsörjningen

Fler friska levnadsår – en nyckel för att klara kompetensförsörjningen

Camilla Jägerving Isaksson, Josephine Garpsäter, Maria Hansson, Shadan Ghafouri, Jesper Ekberg
Wednesday May 24, 2023 15:30 - 17:00 F1
Befolkningsdata/population based health, Swedish, On site only, Workshop, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Patient centration, Management, Municipality, Innovation/research, Follow-up/Report of current status, Usability