Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Operationsköläget - har vi en jämlik vård i Sverige?

Operationsköläget - har vi en jämlik vård i Sverige? Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 10:30 - 11:15 A1

Föreläsare: Gunnar Enlund

Spår: Jämlik hälsa

Det nationella kvalitetsregistret Svenskt PeriOperativt Register - SPOR har under flera år veckovis följt upp operationskapaciteten i Sverige. 2019 var det år vi hittills utförde mest operationer. Coviden gjorde att vi under 2020 till 2021 genomförde 1650.000 operationer färre än om vi kunna behålla 2019 års nivå. 2022 har vi fortfarande inte nått tillbaka till den nivån utan ligger cirka 10 % under. 2020 och 2021 var det Coviden som var den främsta orsaken, 2022 är det personalbristen som i sin tur skapar brist på vårdplatser. Dagens operationskapacitet gör att Sverige fortfarande  bygger  köer. SPOR kan också redovisa hur ojämlikt vården är fördelad mellan Regionerna och mellan olika specialiteter i samma Region. Under föreläsningen kommer jag att visa på statistik för ett antal praktiska utfall som påvisar den verkliga väntetiden.

Vilka möjliga åtgärder finns att förbättra detta läge?  Det finns inte bara ett problem att lösa - orsaker till operationsköerna är verkligen multifaktoriell. Jag kommer med hjälp av SPOR-statistik att belysa ett antal av dessa problemområden, hur dessa samverkar och möjliga insatser som kan förbättra läget.

SPORs nya Benchmarkingrapport ger oss många nya mycket spännande insikter. En av dessa är att om vi kunde utbilda och utveckla de operationsavdelningar som ligger på nedre tredjedelen av benchmarkingen att lyfta sig till dagens genomsnittliga nivå, skulle produktiviteten i Sverige öka med mer än 10 procent!


Ämne

Jämlik hälsa

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Patientsäkerhet
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Gunnar Enlund

Gunnar Enlund Föreläsare

Överläkare Anestesi-Operation-Intensivvård
SPOR - Svenskt Perioperativ Register

Registerhållare SPOR - Svenskt PeriOperativt Register
Överläkare An-Op-Iva, Akademiska sjukhuset Uppsala 50 %
IT-handläggare Region Uppsala 50 %
Objektspecialist Orbit