Header image for Vitalis 2023
Profile image for Operationsköläget - har vi en jämlik vård i Sverige?

Operationsköläget - har vi en jämlik vård i Sverige? Passed

Thursday May 25, 2023 10:30 - 11:15 A1

Lecturer: Gunnar Enlund

Track: Jämlik hälsa

Det nationella kvalitetsregistret Svenskt PeriOperativt Register - SPOR har under flera år veckovis följt upp operationskapaciteten i Sverige. 2019 var det år vi hittills utförde mest operationer. Coviden gjorde att vi under 2020 till 2021 genomförde 1650.000 operationer färre än om vi kunna behålla 2019 års nivå. 2022 har vi fortfarande inte nått tillbaka till den nivån utan ligger cirka 10 % under. 2020 och 2021 var det Coviden som var den främsta orsaken, 2022 är det personalbristen som i sin tur skapar brist på vårdplatser. Dagens operationskapacitet gör att Sverige fortfarande  bygger  köer. SPOR kan också redovisa hur ojämlikt vården är fördelad mellan Regionerna och mellan olika specialiteter i samma Region. Under föreläsningen kommer jag att visa på statistik för ett antal praktiska utfall som påvisar den verkliga väntetiden.

Vilka möjliga åtgärder finns att förbättra detta läge?  Det finns inte bara ett problem att lösa - orsaker till operationsköerna är verkligen multifaktoriell. Jag kommer med hjälp av SPOR-statistik att belysa ett antal av dessa problemområden, hur dessa samverkar och möjliga insatser som kan förbättra läget.

SPORs nya Benchmarkingrapport ger oss många nya mycket spännande insikter. En av dessa är att om vi kunde utbilda och utveckla de operationsavdelningar som ligger på nedre tredjedelen av benchmarkingen att lyfta sig till dagens genomsnittliga nivå, skulle produktiviteten i Sverige öka med mer än 10 procent!


Topic

Health Equity

Language

Swedish

Seminar type

Live broadcast

Objective of lecture

Orientation

Level of knowledge

Intermediate

Target audience

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Students
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Keyword

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Innovation/research
Follow-up/Report of current status
Documentation
Patient safety
Usability

Conference

Vitalis

Lecturers

Profile image for Gunnar Enlund

Gunnar Enlund Lecturer

Överläkare Anestesi-Operation-Intensivvård
SPOR - Svenskt Perioperativ Register

Registerhållare SPOR - Svenskt PeriOperativt Register
Överläkare An-Op-Iva, Akademiska sjukhuset Uppsala 50 %
IT-handläggare Region Uppsala 50 %
Objektspecialist Orbit