Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Stora steg framåt i arbetet med införandet av ett nytt journalsystem i nio regioner

Stora steg framåt i arbetet med införandet av ett nytt journalsystem i nio regioner Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 13:30 A5

Föreläsare: Niklas Lindberg, Patrik Dahlqvist-Jönsson

Spår: Informatik/semantik

I slutet av december 2022 är de första, gemensamma acceptanstesterna genomförda inom Sussa samverkans FVIS-program. Programmet håller ihop arbetet med att införa ett nytt vårdinformationsstöd, Cosmic, i nio regioner. Cosmic ska ersätta regionernas nuvarande journalsystem. Under 2023 övergår mer och mer ansvar och operativt arbete till respektive region. Vi etablerar också en gemensam förvaltningsorganisation som ska hantera bl a frågor om drift, support och underhåll.

Ämne

Införande

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal

Nyckelord

Nytta/effekt
Styrning/Förvaltning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Niklas Lindberg

Niklas Lindberg Föreläsare

Sussa samverkan

Profilbild för Patrik Dahlqvist-Jönsson

Patrik Dahlqvist-Jönsson Föreläsare

Ordförande 2023
Sussa samverkan, Region Halland

Jag heter Patrik Dahlqvist Jönsson och är Ordförande i Sussa Samverkan 2023. Inom Sussa Samverkan representerar jag Region Halland. På hemmaplan är jag Verksamhetschef för Digitalisering av Hälso och sjukvård.