Header image for Vitalis 2023
Profile image for Stora steg framåt i arbetet med införandet av ett nytt journalsystem i nio regioner

Stora steg framåt i arbetet med införandet av ett nytt journalsystem i nio regioner Passed

Wednesday May 24, 2023 13:00 - 13:30 A5

Lecturers: Niklas Lindberg, Patrik Dahlqvist-Jönsson

Track: Informatik/semantik

I slutet av december 2022 är de första, gemensamma acceptanstesterna genomförda inom Sussa samverkans FVIS-program. Programmet håller ihop arbetet med att införa ett nytt vårdinformationsstöd, Cosmic, i nio regioner. Cosmic ska ersätta regionernas nuvarande journalsystem. Under 2023 övergår mer och mer ansvar och operativt arbete till respektive region. Vi etablerar också en gemensam förvaltningsorganisation som ska hantera bl a frågor om drift, support och underhåll.

Topic

Implementation

Language

Swedish

Seminar type

Pre-recorded + On-site

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Healthcare professionals

Keyword

Benefits/effects
Management
Follow-up/Report of current status

Conference

Vitalis

Lecturers

Profile image for Niklas Lindberg

Niklas Lindberg Lecturer

Sussa samverkan

Profile image for Patrik Dahlqvist-Jönsson

Patrik Dahlqvist-Jönsson Lecturer

Ordförande 2023
Sussa samverkan, Region Halland

Jag heter Patrik Dahlqvist Jönsson och är Ordförande i Sussa Samverkan 2023. Inom Sussa Samverkan representerar jag Region Halland. På hemmaplan är jag Verksamhetschef för Digitalisering av Hälso och sjukvård.