Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Hur vi förbereder oss för ICD-11

Hur vi förbereder oss för ICD-11 Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:00 J1

Föreläsare: Magdalena Fresk

Spår: Informatik/semantik

ICD-11 har lanserats av WHO och kommer på sikt ersätta klassifikationen ICD-10-SE i Sverige. Vi presenterar nyheterna med ICD-11 med fokus på innehåll, struktur och den digitala plattformen. I mer än hundra år har ICD legat till grund för jämförbar statistik om orsaker till dödlighet och sjuklighet över landsgränser och över tid. I Sverige är klassifikationen en av byggstenarna i hälso- och sjukvårdens nationella fackspråk och den svenska versionen av ICD förvaltas av Socialstyrelsen.

Ämne

Klinisk informatik och semantik

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Styrning/Förvaltning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Information/myndighet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Magdalena Fresk

Magdalena Fresk Föreläsare

Medicinskt sakkunnig
Socialstyrelsen

Medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsens enhet för klassifikationer och terminologi