Header image for Vitalis 2023
Profile image for Hur vi förbereder oss för ICD-11

Hur vi förbereder oss för ICD-11 Passed

Tuesday May 23, 2023 15:30 - 16:00 J1

Lecturer: Magdalena Fresk

Track: Informatik/semantik

ICD-11 har lanserats av WHO och kommer på sikt ersätta klassifikationen ICD-10-SE i Sverige. Vi presenterar nyheterna med ICD-11 med fokus på innehåll, struktur och den digitala plattformen. I mer än hundra år har ICD legat till grund för jämförbar statistik om orsaker till dödlighet och sjuklighet över landsgränser och över tid. I Sverige är klassifikationen en av byggstenarna i hälso- och sjukvårdens nationella fackspråk och den svenska versionen av ICD förvaltas av Socialstyrelsen.

Topic

Clinical Informatics and Semantics

Language

Swedish

Seminar type

Pre-recorded + On-site

Objective of lecture

Orientation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers

Keyword

Management
Follow-up/Report of current status
Documentation
Government information

Conference

Vitalis

Lecturers

Profile image for Magdalena Fresk

Magdalena Fresk Lecturer

Medicinskt sakkunnig
Socialstyrelsen

Medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsens enhet för klassifikationer och terminologi