Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Från dagens journalsystem till morgondagens ekosystem

Från dagens journalsystem till morgondagens ekosystem Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 14:30 - 15:00 A5

Moderator: Casper Winsnes
Paneldeltagare: Annemieke Ålenius, Mikael Borén, Niklas Eklöf, Niklas Lindberg, Reidar Källström, Tomas Block

Spår: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

Hållbar informationsförsörjning inom vård och omsorg handlar om att hälsodata måste vara både öppen och standardiserad och dessutom lagrad på en öppen plattform, frikopplad från själva applikationen. På så sätt kan alla i ekosystemet runt patienten jobba med samma information – oavsett vilka appar och system de använder eller var, hur, när och av vem informationen matades in.

Det krävs ett paradigmskifte kring hur vi ser på och hanterar hälsodata utifrån flera olika perspektiv. Vilket ansvar ha de olika aktörerna inom ekosystemet för att driva utvecklingen framåt? Vad krävs för att vi ska lyckas och vilka eventuella fallgropar finns?

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet

Föreläsare

Profilbild för Casper Winsnes

Casper Winsnes Moderator

Portfolio Evolution Lead
Cambio

Profilbild för Annemieke Ålenius

Annemieke Ålenius Paneldeltagare

Avdelningschef /Regeringens särskilda utredare avseende infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse
E-hälsomyndigheten

Avdelningschef på E-hälsomyndigheten. Ansvarat för Covidbevisen samt flertal regeringsuppdrag avseende den digitala infrastrukturen för hälsodata. Representerar Sverige som expert i EU:s eHealth Network som verkar för en ökad patientrörlighet över landsgränserna och som nu på senare tid allt mer inriktats på det europeiska hälsodataområdet (EHDS).

Regeringens särskilda utredare avseende infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse.

Mikael Borén Paneldeltagare

Region Värmland

Profilbild för Niklas Eklöf

Niklas Eklöf Paneldeltagare

Chef e-hälsa och informatik
Socialstyrelsen

Chef e-hälsa och informationsstruktur, myndighetens talesperson i e-hälsofrågor och ansvarig för Socialstyrelsens beredningsfunktion för e-hälsa. Bred erfarenhet av offentlig sektor, regional och nationell samverkan och e-hälsa och har arbetat i region, på olika myndigheter och i olika roller i Regeringskansliet bl.a. i utredningen God och nära vård (S 2017:01).

Profilbild för Niklas Lindberg

Niklas Lindberg Paneldeltagare

Sussa samverkan

Profilbild för Reidar Källström

Reidar Källström Paneldeltagare

Region Östergötland

Tomas Block Paneldeltagare

Chief Medical Officer, Head of Incubator and M&A
Cambio