Header image for Vitalis 2023
Profile image for Från dagens journalsystem till morgondagens ekosystem

Från dagens journalsystem till morgondagens ekosystem Passed

Tuesday May 23, 2023 14:30 - 15:00 A5

Moderator: Casper Winsnes
Panelists: Annemieke Ålenius, Mikael Borén, Niklas Eklöf, Niklas Lindberg, Reidar Källström, Tomas Block

Track: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

Hållbar informationsförsörjning inom vård och omsorg handlar om att hälsodata måste vara både öppen och standardiserad och dessutom lagrad på en öppen plattform, frikopplad från själva applikationen. På så sätt kan alla i ekosystemet runt patienten jobba med samma information – oavsett vilka appar och system de använder eller var, hur, när och av vem informationen matades in.

Det krävs ett paradigmskifte kring hur vi ser på och hanterar hälsodata utifrån flera olika perspektiv. Vilket ansvar ha de olika aktörerna inom ekosystemet för att driva utvecklingen framåt? Vad krävs för att vi ska lyckas och vilka eventuella fallgropar finns?

Language

Swedish

Seminar type

On site only

Objective of lecture

Orientation

Level of knowledge

Intermediate

Target audience

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Keyword

Benefits/effects
Patient safety
Information security

Lecturers

Profile image for Casper Winsnes

Casper Winsnes Moderator

Portfolio Evolution Lead
Cambio

Profile image for Annemieke Ålenius

Annemieke Ålenius Panelist

Avdelningschef /Regeringens särskilda utredare avseende infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse
E-hälsomyndigheten

Avdelningschef på E-hälsomyndigheten. Ansvarat för Covidbevisen samt flertal regeringsuppdrag avseende den digitala infrastrukturen för hälsodata. Representerar Sverige som expert i EU:s eHealth Network som verkar för en ökad patientrörlighet över landsgränserna och som nu på senare tid allt mer inriktats på det europeiska hälsodataområdet (EHDS).

Regeringens särskilda utredare avseende infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse.

Mikael Borén Panelist

Region Värmland

Profile image for Niklas Eklöf

Niklas Eklöf Panelist

Chef e-hälsa och informatik
Socialstyrelsen

Chef e-hälsa och informationsstruktur, myndighetens talesperson i e-hälsofrågor och ansvarig för Socialstyrelsens beredningsfunktion för e-hälsa. Bred erfarenhet av offentlig sektor, regional och nationell samverkan och e-hälsa och har arbetat i region, på olika myndigheter och i olika roller i Regeringskansliet bl.a. i utredningen God och nära vård (S 2017:01).

Profile image for Niklas Lindberg

Niklas Lindberg Panelist

Sussa samverkan

Profile image for Reidar Källström

Reidar Källström Panelist

Region Östergötland

Tomas Block Panelist

Chief Medical Officer, Head of Incubator and M&A
Cambio