Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Mer Data i Psykiatrin

Mer Data i Psykiatrin Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 14:00 - 14:30 A5

Föreläsare: Per Stenström

Spår: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

De senaste åren har Nationella Systemet för Kunskapsstyrning nått även psykiatrin, där Regering, Socialstyrelsen och SKR har varit tongivande aktörer i arbetet framåt. Den grundläggande infrastrukturen ligger nu i händerna hos professionen att tillvarata. Hädanefter kommer mer data behövas för att följa upp att nya vård- och insatsprogram ger avsedd effekt, med nya arbetssätt.


Kan mer datadrivna arbetssätt kunna stärka upp kunskapsstyrningen inom psykiatrin, och vända en vårdgren som är i kris? Vilka är utmaningarna, och de faktiska fördelarna för vårdgivare och patienter?Ämne

Datastyrning

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Styrning/Förvaltning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Test/validering

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Per Stenström

Per Stenström Föreläsare

Medgrundare, Senior konsult
Medrave Software

Jag är läkare med specialitet inom allmänmedicin och ett specialintresse för kvalitetsfrågor i vården. IT kan underlätta det mödosamma arbetet med uppföljning av patienterna sjukdomstillstånd, utredningar, behandling och resultat. Primärvården har varit mitt fokusområde, men nu även psykiatrin som jag tror skulle kunna dra mycket nytta av erfarenheter vi fått i primärvården. Just nu är därför psykiatrin i mitt fokus.