Header image for Vitalis 2023
Profile image for Mer Data i Psykiatrin

Mer Data i Psykiatrin Passed

Tuesday May 23, 2023 14:00 - 14:30 A5

Lecturer: Per Stenström

Track: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

De senaste åren har Nationella Systemet för Kunskapsstyrning nått även psykiatrin, där Regering, Socialstyrelsen och SKR har varit tongivande aktörer i arbetet framåt. Den grundläggande infrastrukturen ligger nu i händerna hos professionen att tillvarata. Hädanefter kommer mer data behövas för att följa upp att nya vård- och insatsprogram ger avsedd effekt, med nya arbetssätt.


Kan mer datadrivna arbetssätt kunna stärka upp kunskapsstyrningen inom psykiatrin, och vända en vårdgren som är i kris? Vilka är utmaningarna, och de faktiska fördelarna för vårdgivare och patienter?Topic

Data Governance

Language

Swedish

Seminar type

Pre-recorded + On-site

Objective of lecture

Tools for implementation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Keyword

Benefits/effects
Management
Follow-up/Report of current status
Test/validation

Conference

Vitalis

Lecturers

Profile image for Per Stenström

Per Stenström Lecturer

Medgrundare, Senior konsult
Medrave Software

Jag är läkare med specialitet inom allmänmedicin och ett specialintresse för kvalitetsfrågor i vården. IT kan underlätta det mödosamma arbetet med uppföljning av patienterna sjukdomstillstånd, utredningar, behandling och resultat. Primärvården har varit mitt fokusområde, men nu även psykiatrin som jag tror skulle kunna dra mycket nytta av erfarenheter vi fått i primärvården. Just nu är därför psykiatrin i mitt fokus.