Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Hur kan vi bygga hållbara bostäder utifrån allas behov?

Hur kan vi bygga hållbara bostäder utifrån allas behov? Har passerat

Onsdag 21 april 2021 10:30 - 11:30 8

Utställare: Funktionsrätt Sverige

Föreläsare: Diana Chafik, Dominika Polanska, Emil Erdtman, Jamie Bolling, Per-Olof Hedvall, Rahel Atnafu, Tiina Nummi- Södergren, Tor Gustafsson
Moderator: Alexandra Pascalidou

Under 2020 var utredningen om Modernare byggregler ute på remiss och i december presenterade Boverket sitt förslag till enklare och mer konsekventa bygg- och konstruktionsregler. 

Förenklingarna motiveras bland annat av behovet av innovativa lösningar för att lösa bostadsbristen.

Stora delar av funktionsrättsrörelsen befarar att resultatet av regelförändringarna i praktiken kommer att medföra försämringar av tillgängligheten, vilket skulle riskera att utestänga delar av befolkningen från den ordinarie bostadsmarknaden. 

Det behövs mer innovation, men hur får vi fram innovativa lösningar som utgår från behov och önskemål hos de som idag riskerar att lämnas utanför – som saknar ekonomiska förutsättningar eller avviker från samhällets normer? Hur kan vi säkerställa att rätten till bostad gäller för alla och att nya bostäder uppfyller det viktigaste löftet i FN:s Agenda 2030 – att ingen ska lämnas utanför?

Universell utformning är ett centralt begrepp i Funktionsrättskonventionen och ett tänkesätt där den mänskliga mångfalden tas med i kalkylen från början. 

I det här seminariet ges olika exempel på den mångfald av behov som behöver uppmärksammas för att ingen ska lämnas utanför framtidens bostadsmarknad. Vi presenterar också ett processtöd för att arbeta med universell utformning av bostäder och bostadsområden – där människors olikheter tas med i kalkylen redan från början. Seminariet avslutas med en paneldiskussion.

Arrangör(er)

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början och FN-förbundets projekt Lika Unika Akademi

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas
Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Extern livesändning i mötesverktyget Zoom - Öppnas i egen webbläsarflik

Föreläsare

Profilbild för Diana Chafik

Diana Chafik FöreläsareUtställare

Funktionsrätt Sverige

Projektledare för Rätt från början.
Diana Chafik har gedigen erfarenhet som projektledare, främst inom museivärlden, med tidigare projektledaruppdrag på exempelvis Sörmlands museum, Upplandsmuseet och Nordiska museet. Hon har också arbetat på Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

Profilbild för Dominika Polanska

Dominika Polanska Föreläsare

Uppsala universitet

Dominika V Polanska är docent i sociologi vid Södertörns högskola och Uppsala universitet.

Hon kommer bland annat att ta upp den bostadsojämlikhet som gör att många i samhället har svårt att skapa sig ett hem idag.
Pressfoto: Miguel Vergara

Profilbild för Emil Erdtman

Emil Erdtman Föreläsare

Funktionsrätt Sverige

Doktorand hos Certec vid Lunds universitet och medarbetare i projektet Rätt från början.
Rubriken för Emil Erdtmans forskningsprojekt är “Förändringsprocesser för ett universellt utformat samhälle”.

Profilbild för Jamie Bolling

Jamie Bolling Föreläsare

Independent Living Institute

Jamie har länge arbetat för rätten till ett självständigt liv för människor med funktionsnedsättning. Jamie Bolling är idag verksamhetsledare på Independent Living Institute och projektledare för Disabled Refugees Welcome projektet.

Profilbild för Per-Olof Hedvall

Per-Olof Hedvall Föreläsare

Certec, Lunds universitet

Per-Olof Hedvall, docent och föreståndare för Certec, Lunds tekniska högskola

Profilbild för Rahel Atnafu

Rahel Atnafu Föreläsare

Independent Living Institute

Rahel är verksam som rådgivare hos Independent Living Institute.

Profilbild för Tiina Nummi- Södergren

Tiina Nummi- Södergren Föreläsare

Svenska FN-förbundet

Projektledare för Lika Unika Akademi.
Tiina jobbar med mänskliga rättigheter inom funktionshinderrörelsen samt i framtagandet och genomförandet av de globala hållbarhetsmålen/Agenda 2030.
Foto: Ciro Sammarco

Profilbild för Tor Gustafsson

Tor Gustafsson FöreläsareUtställare

Funktionsrätt Sverige

Kommunikatör i projektet Rätt från början

Profilbild för Alexandra Pascalidou

Alexandra Pascalidou Moderator

Prisbelönt journalist, programledare, författare som mottog utmärkelsen Årets Talare/ Moderator för ett par år sedan. Mest av allt har Alexandra alltid konsekvent kämpat för mänskliga rättigheter. Ofta till ett högt pris av hat och hot och repressalier.
Foto: Thron Ullberg