Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profile image for Hur kan vi bygga hållbara bostäder utifrån allas behov?

Hur kan vi bygga hållbara bostäder utifrån allas behov? Passed

Wednesday April 21, 2021 10:30 - 11:30 8

Exhibitor: Funktionsrätt Sverige

Lecturers: Diana Chafik, Dominika Polanska, Emil Erdtman, Jamie Bolling, Per-Olof Hedvall, Rahel Atnafu, Tiina Nummi- Södergren, Tor Gustafsson
Moderator: Alexandra Pascalidou

Under 2020 var utredningen om Modernare byggregler ute på remiss och i december presenterade Boverket sitt förslag till enklare och mer konsekventa bygg- och konstruktionsregler. 

Förenklingarna motiveras bland annat av behovet av innovativa lösningar för att lösa bostadsbristen.

Stora delar av funktionsrättsrörelsen befarar att resultatet av regelförändringarna i praktiken kommer att medföra försämringar av tillgängligheten, vilket skulle riskera att utestänga delar av befolkningen från den ordinarie bostadsmarknaden. 

Det behövs mer innovation, men hur får vi fram innovativa lösningar som utgår från behov och önskemål hos de som idag riskerar att lämnas utanför – som saknar ekonomiska förutsättningar eller avviker från samhällets normer? Hur kan vi säkerställa att rätten till bostad gäller för alla och att nya bostäder uppfyller det viktigaste löftet i FN:s Agenda 2030 – att ingen ska lämnas utanför?

Universell utformning är ett centralt begrepp i Funktionsrättskonventionen och ett tänkesätt där den mänskliga mångfalden tas med i kalkylen från början. 

I det här seminariet ges olika exempel på den mångfald av behov som behöver uppmärksammas för att ingen ska lämnas utanför framtidens bostadsmarknad. Vi presenterar också ett processtöd för att arbeta med universell utformning av bostäder och bostadsområden – där människors olikheter tas med i kalkylen redan från början. Seminariet avslutas med en paneldiskussion.

Organizer

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början och FN-förbundets projekt Lika Unika Akademi

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas
Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Extern livesändning i mötesverktyget Zoom - Öppnas i egen webbläsarflik

Lecturers

Profile image for Diana Chafik

Diana Chafik LecturerExhibitor

Funktionsrätt Sverige

Projektledare för Rätt från början.
Diana Chafik har gedigen erfarenhet som projektledare, främst inom museivärlden, med tidigare projektledaruppdrag på exempelvis Sörmlands museum, Upplandsmuseet och Nordiska museet. Hon har också arbetat på Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

Profile image for Dominika Polanska

Dominika Polanska Lecturer

Uppsala universitet

Dominika V Polanska är docent i sociologi vid Södertörns högskola och Uppsala universitet.

Hon kommer bland annat att ta upp den bostadsojämlikhet som gör att många i samhället har svårt att skapa sig ett hem idag.
Pressfoto: Miguel Vergara

Profile image for Emil Erdtman

Emil Erdtman Lecturer

Funktionsrätt Sverige

Doktorand hos Certec vid Lunds universitet och medarbetare i projektet Rätt från början.
Rubriken för Emil Erdtmans forskningsprojekt är “Förändringsprocesser för ett universellt utformat samhälle”.

Profile image for Jamie Bolling

Jamie Bolling Lecturer

Independent Living Institute

Jamie har länge arbetat för rätten till ett självständigt liv för människor med funktionsnedsättning. Jamie Bolling är idag verksamhetsledare på Independent Living Institute och projektledare för Disabled Refugees Welcome projektet.

Profile image for Per-Olof Hedvall

Per-Olof Hedvall Lecturer

Certec, Lunds universitet

Per-Olof Hedvall, docent och föreståndare för Certec, Lunds tekniska högskola

Profile image for Rahel Atnafu

Rahel Atnafu Lecturer

Independent Living Institute

Rahel är verksam som rådgivare hos Independent Living Institute.

Profile image for Tiina Nummi- Södergren

Tiina Nummi- Södergren Lecturer

Svenska FN-förbundet

Projektledare för Lika Unika Akademi.
Tiina jobbar med mänskliga rättigheter inom funktionshinderrörelsen samt i framtagandet och genomförandet av de globala hållbarhetsmålen/Agenda 2030.
Foto: Ciro Sammarco

Profile image for Tor Gustafsson

Tor Gustafsson LecturerExhibitor

Funktionsrätt Sverige

Kommunikatör i projektet Rätt från början

Profile image for Alexandra Pascalidou

Alexandra Pascalidou Moderator

Prisbelönt journalist, programledare, författare som mottog utmärkelsen Årets Talare/ Moderator för ett par år sedan. Mest av allt har Alexandra alltid konsekvent kämpat för mänskliga rättigheter. Ofta till ett högt pris av hat och hot och repressalier.
Foto: Thron Ullberg