Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Informationsförsörjning till kvalitetsregister - från strategi till praktik

Informationsförsörjning till kvalitetsregister - från strategi till praktik

Talare: Björn Hultgren, Göran Karlström, Therese Dabrowski

Spår: Informatik/semantik/standards

Informationsförsörjning till kvalitetsregister - från strategi till praktik. Ett seminarium som beskriver arbetet och resultaten från Kundgrupp Cosmics initiativ för att effektivisera informationsförsörjningen mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister.

Kvalitetsregistersystemet behöver kontinuerligt och över tid möta upp regionernas och kommunernas satsningar på strukturerad vårdinformation och ökad anslutning till den nationella infrastrukturen. Det handlar om att effektivisera informationsförsörjningen d vs minimera nuvarande dubbelarbete mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister. Ett sådant initiativ har under hösten 2020 startas i och med kundgrupp Cosmics satsning. Insatserna från systemet för Nationella Kvalitetsregister behöver därför gå i takt och samordnas med regionerna & kommunernas prioriteringar och ambitioner.

Seminariet ger en beskrivning av arbetet och dess resultat med praktiska exempel från anslutningsprojekt inom hjärt- kärl och cancerområdet hur vårdens rapportering underlättas samt viktiga erfarenheter på vägen.


Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Information security
Usability

Föreläsare

Profilbild för Björn Hultgren

Björn Hultgren Talare

It-strateg
SKR

Profilbild för Göran Karlström

Göran Karlström TalareUtställare

Medicinskt ledningsansvarig Region Värmland
Svensk Förening för medicinsk informatik

Medicinskt ledningsansvarig för Sjukvården i Region Värmland och Objektägare för regionens vårdinformationssystem. Styrelsemedlem i Svenska Intensivvårdsregistret och Svensk Förening för Medicinsk Informatik.

Profilbild för Therese Dabrowski

Therese Dabrowski Talare

Sveriges Kommuner och Regioner

Projektledare Stödfunktionen för Nationella kvalitetsregister, SKR