Profilbild för Therese Dabrowski

Therese Dabrowski Talare

Sveriges Kommuner och Regioner
Personlig presentation
Projektledare Stödfunktionen för Nationella kvalitetsregister, SKR