Profilbild för Göran Karlström

Göran Karlström FöreläsareUtställare

Medicinskt ledningsansvarig Region Värmland
Svensk Förening för medicinsk informatik

Föreläsare för

En svensk nod för OpenEHR-samverkan

Torsdag 20 maj 2021 08:50 - 09:00 3. Live

Talare för

Paneldeltagare för

Paneldiskussion och frågestund om openEHR

Torsdag 20 maj 2021 11:00 - 11:50 3. Live