Header image for Vitalis 2021
Profile image for Informationsförsörjning till kvalitetsregister - från strategi till praktik

Informationsförsörjning till kvalitetsregister - från strategi till praktik

Speakers: Björn Hultgren, Göran Karlström, Therese Dabrowski

Track: Informatik/semantik/standards

Informationsförsörjning till kvalitetsregister - från strategi till praktik. Ett seminarium som beskriver arbetet och resultaten från Kundgrupp Cosmics initiativ för att effektivisera informationsförsörjningen mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister.

Kvalitetsregistersystemet behöver kontinuerligt och över tid möta upp regionernas och kommunernas satsningar på strukturerad vårdinformation och ökad anslutning till den nationella infrastrukturen. Det handlar om att effektivisera informationsförsörjningen d vs minimera nuvarande dubbelarbete mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister. Ett sådant initiativ har under hösten 2020 startas i och med kundgrupp Cosmics satsning. Insatserna från systemet för Nationella Kvalitetsregister behöver därför gå i takt och samordnas med regionerna & kommunernas prioriteringar och ambitioner.

Seminariet ger en beskrivning av arbetet och dess resultat med praktiska exempel från anslutningsprojekt inom hjärt- kärl och cancerområdet hur vårdens rapportering underlättas samt viktiga erfarenheter på vägen.


Language

Svenska

Topic

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Informationssäkerhet
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Björn Hultgren

Björn Hultgren Speaker

It-strateg
SKR

Profile image for Göran Karlström

Göran Karlström SpeakerExhibitor

Medicinskt ledningsansvarig Region Värmland
Svensk Förening för medicinsk informatik

Medicinskt ledningsansvarig för Sjukvården i Region Värmland och Objektägare för regionens vårdinformationssystem. Styrelsemedlem i Svenska Intensivvårdsregistret och Svensk Förening för Medicinsk Informatik.

Profile image for Therese Dabrowski

Therese Dabrowski Speaker

Sveriges Kommuner och Regioner

Projektledare Stödfunktionen för Nationella kvalitetsregister, SKR