Huvudbild för Vitalis 2024

Programpunkter

Utforska hela programmet för Vitalis här. Använd sökrutan för att hitta en specifik föreläsning, talare eller ett ämne. Du kan också använda nedan filter för att sortera på till exempel datum, språk, målgrupp eller spår. Genom att sortera på Schema kan du även få en översikt över föreläsningarna per föreläsningssal.

Vill du istället upptäcka programmet genom något av de tematiska spåren som håller en röd tråd kan du sortera på spår under Filter eller klicka på sidan Spår i menyn.

Filter

Plats

Huvudspår

Spår

Språk

Ämne

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Språk English
Profilbild för Executive Workshop on Innovation Building within Person-Centered Health and Welfare

Executive Workshop on Innovation Building within Person-Centered Health and Welfare

Magnus Kjellberg, Tomas Lindroth
Måndag 13 maj 2024 11:00 - 14:00
Workshops, English, Enbart på plats, Workshop

Profilbild för Opening Keynote

Opening Keynote

Eric Sutherland, Inger Ekman, Aslan Akbas, Marjan Garmroudi, Sara Lei, Axel Wolf
Måndag 13 maj 2024 15:00 - 17:00 Kongresshallen
Keynote sessions, Keynotes and Awards, English

Evaluating complex interventions using realist evaluation

Joanne Greenhalgh
Tisdag 14 maj 2024 00:00 - 00:00
Workshops, English, Enbart på plats, Workshop

Profilbild för Co-designed workshop on best practices for public involvement in health research and healthcare governance

Co-designed workshop on best practices for public involvement in health research and healthcare governance

Jana Bergholtz, Sara Riggare
Tisdag 14 maj 2024 09:00 - 12:00
Workshops, English, Enbart på plats, Workshop

Designing person-centred care – prerequisites for co-creation in the physical and abstract environment

Franz James, Ulises Navarro Aguiar, Emma Forsgren, Göran Lindahl, Helle Wijk, Mills Dray, Pamela Lindgren, Samantha Hookway
Tisdag 14 maj 2024 09:00 - 12:00
Workshops, English, Enbart på plats, Workshop

Profilbild för Introduction to the Nordics

Introduction to the Nordics

Britta Stenson, Ervin Alic, Heidi Tikanmaki, Marija Ljungdahl Caganic
Tisdag 14 maj 2024 09:15 - 10:15 Innovation Area
Innovation Area, English, Livesänd, Presentation, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Innovativ/forskning

Profilbild för Reducing the risk of falls, wandering, and pressure ulcers - EMFIT CARE
Profilbild för How data empowers patients

How data empowers patients

Mikael Rinnetmäki
Tisdag 14 maj 2024 10:30 - 11:00 F1
Personalisering inom hälso- och sjukvården, English, Livesänd, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Appar

Profilbild för Mental Health in the Digital World: Lessons Learned from Sweden and the USA

Mental Health in the Digital World: Lessons Learned from Sweden and the USA

Erica Larson, Solome Tibebu, Tiffany Boswell, Viveka Rydell-Anderson
Tisdag 14 maj 2024 10:30 - 11:00 F2
Digital hälsa, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för Digital Companion for Interprofessional Patient Journeys: An App-based Approach with Real AI Healthcare Support

Digital Companion for Interprofessional Patient Journeys: An App-based Approach with Real AI Healthcare Support

Emira Imeri
Tisdag 14 maj 2024 11:00 - 11:30 F1
Personalisering inom hälso- och sjukvården, English, Livesänd, Presentation, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering, Innovativ/forskning, Appar

Profilbild för Connected Mental Health Interventions for Self-Management

Connected Mental Health Interventions for Self-Management

Sofia Ouhbi
Tisdag 14 maj 2024 11:00 - 11:30 F2
Digital hälsa, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Övrigt, Introduktion, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering, Innovativ/forskning, Appar

A great pitch@vitalis

Tisdag 14 maj 2024 11:00 - 12:30 Innovation Area
Innovation Area, English, Livesänd, Presentation, Inspiration, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Innovativ/forskning

Nordic co-operation supporting the work of healthcare professionals and data quality through e-health standards

Juha Mykkänen, Manne Andersson, Minna Maria Hernandez
Tisdag 14 maj 2024 11:20 - 11:45 F4
Sverige i Norden och EU, English, Livesänd, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Styrning/Förvaltning, Information/myndighet

Carematrix – a sustainable digital approach for integrated proactive care for multimorbid persons

Gro-Hilde Severinsen
Tisdag 14 maj 2024 11:30 - 12:00 F1
Personalisering inom hälso- och sjukvården, English, Livesänd, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, Innovativ/forskning, Dokumentation, Appar, Användbarhet

Language-based assessment at the heart of data-driven mental healthcare

Katarina Kjell
Tisdag 14 maj 2024 11:30 - 12:00 F2
Digital hälsa, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning

Profilbild för Designing for Continuous Cybersecurity: Medical Device manufacturing guided by IEC 81001-5-1

eHealth infrastructure in Norway - national strategy and EHDS preparations

Georg Fredrik Ranhoff, Marianne Bårtvedt van Os
Tisdag 14 maj 2024 13:00 - 13:30 F1
Nordic Deep Dive - digital infrastructure, English, Livesänd, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Innovativ/forskning, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet

Profilbild för The Future of Patient Monitoring - Contactless Monitoring of Patients for Safety, Efficiency, and Gains

The Future of Patient Monitoring - Contactless Monitoring of Patients for Safety, Efficiency, and Gains

Ole Kristian Forstrønen Thu
Tisdag 14 maj 2024 13:00 - 14:00 F2
Framväxande teknologier, English, Förinspelat + På plats, Utökad, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Personcentrering, Innovativ/forskning, Test/validering, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Germany Next: How to take advantage of the German potential and use the extensive market as a stepping stone for expansion