Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Brown Bag Lunch Talks om AI i cancervården

Brown Bag Lunch Talks om AI i cancervården Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 12:00 - 12:40 2. Live

Talare: Elinor Nemlander, Ella Bohlin, Karin Liljelund, Mathias Ekman, Oscar Grundberg
Moderator: Sofia Kacim

För många går omkring med oupptäckt cancer


Med anledningen av den oroväckande utvecklingen av kraftigt sjunkande antal diagnostiserade cancerpatienter, vill vi

uppmärksamma den akuta situationen. Under Corona -pandemin har färre människor sökt vård och symptom kan vara

svåra att upptäcka. Med hjälp av artificiell intelligens och smarta digitala lösningar kan vi upptäcka symptom tidigt och får därmed en större chans att bota och behandla cancer.Bakom Brown Bag Lunch Talks står svenska forskningsinstitutet RISE och hälso- & sjukvårdsföretaget MSD. Sedan 2015 har vi tillsammans arrangerat 25 välbesökta lunchseminarier i MSDs lokaler i nya Hagastaden i Stockholm.

Ett stenkast från Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och mitt i hjärtat av det svenska life science-klustret.

Språk

Svenska

Ämne

AI

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
samverkan över organisationsgränser
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Patientsäkerhet
Användbarhet

Föreläsare

Profilbild för Elinor Nemlander

Elinor Nemlander Talare

Region Stockholm

Vårdutvecklingsledare CaPrim, Akademiskt Primärvårdscentrum
Specialist i allmänmedicin, Sophiahemmets Husläkarmottagning
Primärvårdsrepresentant Nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer
Primärvårdsrepresentant RPO Cancer
Medlem i SPESAM Cancersjukdomar, VISS

Profilbild för Ella Bohlin

Ella Bohlin Talare

Regionråd
Region Stockholm

Ella Bohlin (KD) är regionråd i Region Stockholm. Ella kommer att medverka i Brown Bag Lunch Talks och prata om vikten av primärvårdens roll i cancervården och hur digitalisering kan påskynda möjligheten att upptäcka cancer på ett tidigt stadium.

Profilbild för Karin Liljelund

Karin Liljelund Talare

Ledamot
Lungcancerföreningen

Karin Liljelund representerar Lungcancerföreningen. Karin kommer att medverka i Brown Bag Lunch Talks och prata om vikten av primärvårdens roll i cancervården och hur digitalisering kan påskynda möjligheten att upptäcka cancer på ett tidigt stadium.

Profilbild för Mathias Ekman

Mathias Ekman TalareUtställare

Affärsutvecklare hälso- och sjukvård
Microsoft AB

Mathias Ekman är Director for Industry Solutions på Microsoft och ansvarar för området Western Europe. Mathias kommer att medverka i Brown Bag Lunch Talks och prata om vikten av primärvårdens roll i cancervården och hur digitalisering kan påskynda möjligheten att upptäcka cancer på ett tidigt stadium.

Profilbild för Oscar Grundberg

Oscar Grundberg Talare

Biträdande överlakare och lungmedicinare
Karolinska Universitetssjukhuset

Oscar Grundberg är biträndande överläkare vid Tema Cancer, Lungonkologiskt centrum, karolinska Universitetssjukhuset. Oscar kommer att medverka i Brown Bag Lunch Talks och prata om vikten av primärvårdens roll i cancervården och hur digitalisering kan påskynda möjligheten att upptäcka cancer på ett tidigt stadium.

Sofia Kacim Moderator

Retorikexpert
Sofia Kacim AB